Lista havi bontásban: június 2014

BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK TALÁLKOZÓJA

bolcsodei_talakozo

Dunaszentgyörgyön az 1967-1992 között működő bölcsőde vezetője, Fenyves Ferencné találkozót szervezett az egykori dolgozók számára június 27.-én.

bolcsodei_talakozo

Az egykor fiatalokból álló gárda tagjai ma már nyugdíjasok. Boldogan emlékeztek az együtt eltöltött szép napokra a megterített asztal mellett. A rendezvényen nem mindenki tudott részt venni betegség és más elfoglaltság miatt.
Fenyves Ferencné kissé meghatódva, de annál nagyobb szeretettel és tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Kegyelettel emlékezett meg az elhunytakról.
A volt dolgozók Fenyvesné Litka kedvességét virággal köszönték meg. Az ebéd elfogyasztása után pezsgővel koccintottak egymás egészségére. Akik eljöttek : Nagy Ferencné, Vadli Józsefné, Pukli Károlyné, Molnár Lászlóné, Szecsei Jánosné, Oláh Józsefné, Dömötör Józsefné, Széles Ferencné, Tibay Lajosné, Debreczeni Sándorné, Genye Illésné, Nagy Gyuláné, Dömötör Endréné, Boldizsár Józsefné, Szabó Józsefné, Molnár Gyuláné, Marosi Sándorné, Csapó Istvánné.
A találkozót a régi bölcsőde épületében tartották, ami mostanára vendéglátó egységgé alakult át. FAMÍLIA ÉTTEREM és FOGADÓ-ként működik, két és négy ágyas szobákkal, valamint rendezvények megtartásának lehetőségével.
Az emlékeik felidézésére megjelent bölcsődés nénik nosztalgiával tekintettek a más formát kapott épületre és régi falak között próbálták felfedezni a számukra oly kedves bölcsődét.

NAGYCSALÁDOSOK KIRÁNDULÁSA AZ ATOMERŐMŰBEN

A Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete a Paksi Atomerőmű Zrt. meghívására erőmű látogatáson vehetett részt 2014. június 25-én. Csoportunkat külön autóbusz vitte az erőműbe, ahol először az Atomenergetikai múzeumot nézhettük meg. Itt olyan érdekességeket láthattunk, mint az erőműhöz kapcsolódó régi reklámtárgyak, kitüntetések, újságok, ajándéktárgyak. Megtekinthettük az itt használt felszereléseket, műszereket, sugárvédelmi eszközöket. Elcsodálkoztunk a kezdetekben használt számítógépeken, mobiltelefonokon. Hihetetlen élmény volt azok között a berendezések között járni, közelebbről megnézni sőt kipróbálni azokat a berendezéseket, melyek nem is olyan régen még üzemeltek, ilyen volt például a régi sugárkapu. A galérián az atomenergiához kapcsolódó országos relikviák vannak vannak kiállítva.

A múzeum után a Látogatóközpontba vezetett az utunk. A bejáratnál világhírű magyar tudósok mellszobrai találhatók. Az épületbe lépve egy nagy akvárium látható az Atomerőmű makettjével. A kisebb gyerekeknek külön programot szerveztek színeztek, rajzoltak. A felnőttek és a nagyobb gyerekek alapos és érthető tájékoztatást kaptak a nukleáris energia titkairól. A tárlat néprajzi bemutatóval kezdődött, Paks múltját idézve fel. A gyerekek körében a legnagyobb sikert az “energia kerékpár” jelentette mely segítségével villamos energiát állítottak elő! Lenyűgöző, hatalmas interaktív táblák kalauzoltak bennünket a világ atomerőművei között. Megnézhettük a paksi erőmű működését valósághű makettek, táblázatok, modellek segítségével. Megismerkedhettünk a radioaktív hulladéktárolást és az erőmű bővítés előnyeit.

Ezután finom ebédet kaptunk, majd az üzemi terület látogatása következett ahová csak a felnőttek mehettek, a kisebbek ismét gyerekprogramon vettek részt. Mi megmásztuk a 11 emeletet, mely nem is volt akkora próbatétel, mint amitől tartottunk! Maga az üzemlátogatás fantasztikus volt! Üvegezett folyosón nézhettük meg a 2. blokk működő atomreaktorát. Ámultunk-bámultunk a hatalmas berendezések láttán, egészen eltörpül az ember mellettük. A látogatás végén mindenki ajándékot kapott és küldtünk haza szeretteinknek képeslapot. Mindent egybevetve nagyon érdekes és hasznos látogatáson vehettünk részt, amely mindannyiunkhoz közelebb hozta a titokzatos atomenergiát!

Köszönet érte a Paksi Atomerőmű Zrt-nek!

Volf Anikó

TOVÁBBI ÚTJAVÍTÁSOK

Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat képviselő-testülete február 27-én.
Több rendeletet, illetve megállapodást is módosítottak, egyebek között a Szennyvíztisztító Telep Fejlesztése Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását – mellyel kapcsolatban Hencze Sándor javasolta, hogy a társulásba a mindenkori polgármestert delegálják -, valamint a DUNAÁG Kft. Társulási Megállapodását.
Döntöttek fejlesztési támogatás igényléséről is. A polgármester elmondta, hogy 44 millió Forint fejlesztési támogatást lehet igényelni. Arra gondolt, hogy ezt az összeget fordítsák óvodai tetőjavításra, útjavításokra. Sor kerülhet a József Attila, Kereszt, Deák utcára, a Béke térre, a Rákóczi György utcára, és utána lehetne kifelé menni, következhetne a Tolnai, Széchenyi utcák, illetve a Csapó utca egy része.
A körzeti megbízott üzemanyag támogatása adta a következő napirendi pont témáját. Hencze Sándor elmondta, hogy már egy jó ideje 6.000.-Ft a körzeti megbízott üzemanyag támogatása. Török Tamás korrekten végzi a munkáját, ő ezért is javasolta felemelni a támogatást 10.000.-Ft-ra. A javaslatot a testület elfogadta.
A következőkben dr. Nagy Attila jegyző a tervezett, úgynevezett adóslista közzététele előtt javasolta, hogy a helyi adóról szóló 21/2004. (XII. 20.) rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészüljön ki: „Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a szerinti közzététel helyben szokásos módja a Dunaszentgyörgy Község honlapján történő közzététel.” Ezt a képviselők jóváhagyták.
Az ülés ezzel véget ért.

ÚJABB BERUHÁZÁSOK

Útfelújításról és parkoló építésről döntött elsőként május 22-i ülésén az önkormányzat képviselő-testülete.
Hencze Sándor polgármester elmondta, hogy a beruházás nem közbeszerzés-köteles, ennek ellenére több ajánlatot is bekértek, és lefolytatták a szükséges eljárást. A költségvetési rendelet tartalmazza a kiadást. A beruházásban szerepel egy 10 állásos kerékpártároló is.
A képviselők elfogadták a KÉSZ Kft. 17.788.382.-Ft bruttó összegű ajánlatát, és megbízták az ajánlatban szereplő munkák – Várdomb u. 6-os út csatlakozásában lévő parkoló építése, a temető előtti parkoló építése, Kossuth u. felújítása a Várdomb u. és a Tűzoltószertár közötti szakaszon – elvégzésével.
A következőkben ledes közvilágítás kiépítéséről tárgyaltak.
A polgármester szólt arról, hogy Bikácson ledes közvilágítás működik, és az ottani polgármester jó véleménnyel van róla. Eloszlatta azt a kételyt is, hogy esetleg nincs olyan fénye, mint a jelenleginek. Kevesebb a karbantartási költség is, 3,5 év alatt megtérül a befektetés, ami belefér az idei évbe, megvan rá a költségvetési fedezet.
Szabóné Oláh Gyöngyi képviselő kérdésére válaszolt, 5 év a garancia a világításra.
A képviselők elfogadták a TeGaVill Kft 3.701.700.-Ft nettó összegű ajánlatát, és megbízták a céget az ajánlatban szereplő munkák elvégzésével.
Jogszabályi aktualizálás tette szükségessé a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és határoztak arról is, hogy a víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban eddig hozott döntéseket nem kívánják megváltoztatni.
A testület meghívást kapott a borsodszentgyörgyön tartandó, Szentgyörgy nevű települések találkozójára. A képviselők arról döntöttek, hogy a részvétellel kapcsolatosan felmerülő költségeket inkább dunaszentgyörgyi rendezvényekre költenék, így a meghívást köszönettel visszautasították.
Végül Hencze Sándor tájékoztatót tartott a REKOM Kft-vel és a Mezőföldvíz Kft-vel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a REKOM Kft-nek gondot okoz a lerakási járulék viselése, ezért ezt meg kell oldani, hiszen a cég nonprofit, és nem jó, ha nagymértékű hiánnyal küzd.
Hajdú László képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke úgy gondolja, hogy valószínűleg a fogyasztókra terhelik majd rá, de az állam is dönthet például az adóelengedés mellett, bár azt is valamiből pótolni kellene.
A polgármester hozzátette, hogy a Mezőföldvíz Kft-nél április 24-én taggyűlést tartottak, amin többek között elfogadták az üzleti beszámolót. Minden rendben van a céggel, jól működik.
Befejezésül megköszönte a képviselők munkáját, és bezárta az ülést.

ERŐS ISKOLA A MIÉNK, ÁM VANNAK PROBLÉMÁK

Szokásunkhoz híven, a tanév végéhez közeledve Henczéné Borbás Mártával, a csapó Vilmos Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk.
Elsőként az elmúlt időszak tapasztalatait összegezte az igazgató asszony.
– A fenntartónk továbbra is Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás (KLIK), gazdaságilag és működésileg is tőle függ az intézmény, ők az irányítók, dea munka megy tovább, ahogy eddig is ment, viszont több idő van a kollegákkal beszélni, odafigyelni jobban a gyerekekre. Szociálisan nagyon hátrányos helyzetből érkeznek többen, magatartási problémák is vannak, és valószínűleg maradnak is, az óvodai jelzésekből erre lehet következtetni. Sok baj van a gyermekek nevelésével, igazából most érkeznek ide a demokráciába született szülők gyerekei. Néhányan vannak, akik a jogaikat ismerik, de a kötelességeiket sajnos nem, és ez meglátszik a viselkedésükön. Magatartási problémák vannak még mindig első osztályban, de már messze nem olyanok, mint amilyenek az év kezdetekor. A tapasztalt tanító néniket is legyűrik ezek a gondok, de már nincs olyan eszköz a kezünkben, amivel fegyelmezni tudnánk őket. Mindezek ellenére mégis elmondható, hogy kirívó, nagy magatartási gondok nincsenek az iskolában; csínytevések akadnak, többen próbálnak a feladatok elől kibúvókat keresni. Nyilván nekünk, pedagógusoknak is változni kell, mert a 21. század egész más pedagógust kíván, mint például 10 évvel ezelőtt. Nehéz ez, mi néha szívesebben alkalmaznánk a poroszos rendszert, mert úgy gondolom, azzal lehet fegyelmezni, de ez ma már nem működhet. Nehéz átállni arra, hogy szabadabb világ van, ami nem biztos, hogy jó dolog. A gyerekeknek meg kell tanulniuk valahol a rendet és fegyelmet, ha otthon nem sikerül, akkor az iskola az a hely, ahol egy kicsit lehet ezen dolgozni a megfelelő keretek között. Sajnos a mai pedagógusok tekintélye elveszett, pedig ugyanolyan nevelőmunkát végeznek, mint elődeik. Olyan dolgokat is megengednek már maguknak a mai felnőttek és gyerekek, ami 10-15 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.
– Jelenleg 153 diák tanul itt, a nyolcadikasok vannak a legkevesebben, 9-en ballagnak el, de 27 elsős érkezik szeptemberben. A jövő szempontjából biztosítva vagyunk és a születések száma is arra enged következtetni, hogy hosszabb távon is az egy évfolyam/osztályos iskola megmaradhat, ha a fenntartó úgy gondolja.
Korábban nagyon jó gazdánk volt az önkormányzat, tudtunk előre gondolkodni, hogy mit szeretnénk, most végrehajtjuk azt, amit utasítanak nekünk. Bízom benne, hogy továbbra sem lesznek fennakadások, a programokat ugyanúgy tudjuk csinálni, mint eddig. Bízunk a jó együttműködésben.
Versenyekre továbbra is járnak a tanulók, ahol nagyon szép eredményeket érnek el, nem csak az iskola, vagy a KLIK által szervezett versenyeken, hanem másutt is, pl. művészeti eseményeken is helyt állnak. Sok helyen szerepelnek, sok helyen várják, szívesen látják őket. Ez az egyik hibánk is, hogy talán túlságosan is felkészítjük őket és a középiskolák – mint pl. a hatosztályos gimnáziumok – „elcsalják” őket.
– Ezen kívül érkeznek-e visszajelzések arról, milyen „erős” ez az intézmény?
– Örülök, ha ilyen visszajelzések vannak, mert eddig a magasabb szintű iskolákból több igazgató is köszönetét fejezte ki, hogy innen jól felkészült gyerekek mennek a középiskolákba, és magam is úgy gondolom, hogy sokszor jobb egy erős négyes, mint egy gyenge ötös – mert lehet, hogy a négyest a középiskolában is végig tudja tartani -, mint az, hogy egy gyenge ötösből esetleg kettes legyen. Ez csalódás a gyerek és szülő számára egyaránt. Az idei középiskolai felvételik is úgy sikerültek, ahogy vártuk, mindenkit az első helyre vettek fel, ahova jelentkezett, de ez mondható, hogy természetes, mindenhol örömmel várják a szentgyörgyi gyerekeket.
– Tapasztalt, nagyon jó pedagógusaink vannak. Nyilván nincs olyan, aki mindenkinek megfelelne, de úgy gondolom, hogy szakmailag a topon vannak. Amivel küszködünk az az, hogy a felsős szakos kollegának sok órája van, de, ha lenne több szakos kollega, akkor pedig az óraszámokat nem tudnánk kiosztani. Vannak óraadóink, Paksról járnak ki, a hétfő és péntek az ő napjuk. Ők is elégedettek a gyerekekkel, bár a tanulásra mindenki panaszkodik, akár elsősről, akár nyolcadikosról van szó, nem tanulnak – ami itt rájuk ragad, azt elégnek tartják, otthon nem veszik elő a könyvet.
A házi feladatot nagyon sokan nem készítik el felső tagozatban, ez probléma. A napköziben sem tudják megcsinálni, mert ez fizikailag lehetetlen. A napközinek nem is biztos, hogy az a szerepe, hogy a lecke készen legyen, hanem az egyéni segítség, az egyéni korrepetálás színtere kell, hogy legyen.
– Mennyire vált be az egész napos iskola?
– A gyerekek szeretik, szeretnének itt maradni. A gyerekekkel való beszélgetések során kiderül, hogy sok esetben a szülő beszéli rá a gyereket, hogy menjen haza. Képlékeny még ez a dolog, rossz helyen nincsenek, mert sokkal szerencsésebbnek tartom, hogy itt vannak felügyelet alatt és közösségben, mint az, hogy a szülő kikéri a diákot, aztán a gyerek járja az utcát és a játszóteret, és kerítésen kívülről beszélget az osztálytársaival. Szerintem itt megint az lenne jó, ha „hagynák” a szülők dolgozni a pedagógusokat és nem nehezítenék meg a dolgunkat. Minden évben az igazgató jogkörébe tartozik, hogy engedi-e vagy nem a kikérést. Én beleestem abba a hibába, hogy jóhiszeműen mindenkit elengedtem, aki kérte. Jövőre jobban végig fogjuk gondolni, hogy tényleg el kell-e menni az adott gyereknek, illetve melyiküknek lenne jobb, ha itt maradna és kapna egyéni segítséget. Nyilván erre a gyerekeknek is meg kell érni, hogy ha problémájuk van, akkor bekopognak segítségért. Egyre többen élnek vele, de nyilván ezt is meg kell tanulni. Ez az év lecke volt mindenkinek arra, hogy az új rendszerre hogyan kell beállni, ez hogyan működik.
– Nagyon sokat kell tanulni a gyerekeknek, magas óraszámokkal dolgozunk. Az a baj, hogy nagyon kevés idő jut a gyakorlásra, bevésésre. Ma már minden nap, óráról-órára új anyagot tanulnak. Szükség lenne sok-sok gyakorlásra.
Én azt szeretném, hogy a gyerek gyerek maradjon, amíg lehet. Barátságok is nehezen szövődnek iskolán kívül, mert nincs idejük egymással találkozni, de én szeretném, hogy a szülők megértsék, hogy jó helyen vannak itta gyerekek az iskolában és szüksége van a gyereknek a saját társaira, akikkel egymástól is sokat tanulnak.
– Most év vége előtt állunk, sajnos vannak olyan tanulók, akik évek óta nem veszik komolyan azt, hogy itt munka folyik és az adott évfolyamot be kellene fejezni. Biztosan tudom már, hogy sajnos lesznek bukások. Vannak, akik többször megkapták már az esélyt, nem éltek vele, és úgy gondolom, kihasználni bennünket sem lehet. Azzal a tanulóval szemben, aki mindent megtesz azért, hogy a kettest megszerezze – sem fair ez a hozzáállás Egyre kevesebb a jó tanuló, pedig képességeik megvannak, de nem szorgalmasak. A számítógép világában élünk, ami szerintem nem jó dolog.
A szeretet, az odaadás a tolerancia sok mindenkiből hiányzik, ezt a társadalmi helyzet is hozza magával, de ezzel nem lehet mindig takarózni. szerencsére sok olyan szülő van, aki mindent megtesz, és olyan is akad, aki csak látszólag tesz a gyerekéért.
– Mi vár még a gyerekekre az idei tanévben?
– Elfáradtak a gyerekek mostanára, de lesznek még programok. Május 30-án gyermeknap lesz, osztályonként szervezzük, este a felsősöknek diszkót tartunk.
Az utolsó hét a nyolcadikosoké. Lesz kenyérsütés, bolondballagás, szerenád. A ballagást, évzárót június 21-én lesz. Június 13-án jövünk utoljára. A nyári napközi ellátás az új gyermekvédelmi törvény szerint az önkormányzat feladata, de nem szokták nálunk a szülők ezt kérni, esetleg 1-2 gyerek esetében, de nyilván a gazdasági okok nem engedik meg, hogy 2 gyereknek napközit biztosítsunk. Faluhelyen azért könnyebb megoldani a gyerekfelügyeletet.
– Van-e tervben infrastrukturális fejlesztés?
– A fiúmosdót szeretnénk nagyon rendbe rakni, de ez már tőlünk függetlenül működik, magasabb fórumon döntik el, lesz-e erre lehetőség. A tisztító meszelés mindenképpen megtörténik. Az önkormányzatnak már nincs köze az iskolához, ennek ellenére mindig besegít abban, hogy megmaradjon ez a színvonal. Az önkormányzat tervében is szerepel a külső szigetelés, festés. Számítógépeket is kellene cserélni – tervek mindig vannak…
– Továbbra is kérném az együttműködést a szülőkkel, jó lenne, ha a szülői munkaközösség kicsit jobban működne. Nyilván rengeteg elfoglaltsága van a szülőknek, de úgy gondolom, akik az szmk tagjai, azok aktívan dolgoznak, de nem lehet minden megoldást tőlük várni, a szervezéshez partnerek is kellenek. Debreceni Szabina személyében egy talpraesett és jó vezetőt sikerült találni. Igyekszem a munkájukat támogatni, jó viszonyt ápolunk, az lenne a jó, ha minél több szülő gondolkodna úgy, mint ők – mondta végül Henczéné Borbás Márta.

BALLAGÁS ÉS ÉVZÁRÓ

Az ünnepélyes tanévzárót és a végzősök ballagását június 21-én reggel tartották az általános iskola udvarán.
A ballagók a hagyományokhoz híven körbejárták az iskola és az óvoda épületét, majd az évzáró következett.
Henczéné Borbás Márta igazgató beszédében egyebek között elmondta, a Klebelsberg Iskolafenntartó Társulás keretében működő iskola első tanéve ez. Úgy véli, az új rendszer megfelelően működik.
A későbbiekben szólt az iskolai hiányzásokról, a tanulók eredményeiről:
– Van, aki megközelítette vagy túlteljesítette a megengedett 250 órai hiányzást. Néhány esetben a szülők sem tudtak vagy később értesültek a hiányzásról, ami elsősorban az ő felelősségük. Kérem őket, a következő tanévben jobban figyeljenek a gyerekekre.
– Az egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat az ünnepély után a 153 tanulóból 151 kapja kézbe az osztályfőnököktől. Nem mondható el, hogy tanulás terén mindenki megfelelt a követelményeknek, hisz azokat nem mindenkinek sikerült teljesítenie. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga 3,24. Leggyengébben a hetedik osztályosok teljesítettek 2,97-es átlaggal, a legjobb eredményt alsó tagozatban a harmadik osztály érte el (4,2 osztályátlag), felsőben pedig a nyolcadik osztály lett a legjobb, 3,8-as átlaggal. Az eredményeknek köszönhetően valamennyi végzős az első helyen megjelölt középiskolában folytathatja tanulmányait: ketten gimnáziumban, hatan szakközépiskolában, egy tanuló pedig szakképző intézetben. Sajnos évek óta kitűnő minősítésű bizonyítványt csak alsó tagozatban tudunk kitölteni, így van ez az idén is. Összesen négy elsős büszkélkedhet ilyen eredménnyel: Katz Hajnalka, Kiss Laura, Nagy-Mélykuti Fanni és Pál Melitta. Szomorú, hogy jeles bizonyítványban sem bővelkedünk. A mai napon tíz alsós tanuló: Ambrus Melánia, Kacz Éva Debóra, Simon Virág, Tolnai Lilla, Vörös Zsófia, Ambrus Zsolt, Széperdei Milán, Binder Zoltán, Czimmer Anna, Lovasi Noémi és csak egy felsős: Csibi Zsófia vehet át ilyen minősítést. A szorgalom és kitartás, az odafigyelés a következő tanulóknál is jelen van és csak két négyes csúszott be az ötösök közé; dicséretet érdemel: Debreceni Sándor, Farnek Niki, Váli Péter és Váradi Viktória. Gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk mindannyiukra, reméljük, hogy ez a hozzáállás mindvégig megmarad. A tantestület azzal hálálta meg a jó tanulók munkáját, hogy az utolsó héten minden osztály két legjobb tanulóját elvitte kirándulni. Az alsósok Szekszárd, a felsősök Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtek meg, hangulatos, vidám napot töltöttek együtt.
Amíg a szülők gyermekük mellett állnak, figyelik, segítik, bátorítják, ellenőrzik őket, addig tudnak is eredményt felmutatni, de mihelyt érzik a lazulást, a szülők háttérbe vonulását, azonnal romlanak az eredmények is. Kevés bennük a kitartás, a tudás iránti vágy, szükség van az állandó odafigyelésre, megerősítésre, visszaigazolásra.
Az értékelésnél is figyelembe vesszük, hogy minden gyermeknek más képességei vannak, másképp tud felkészülni. De a nemtanulást, a lustaságot, kötelesség elmulasztását, sokszor a szándékosságot nem tudjuk, és nem akarjuk tudomásul venni. A tanulók egy részénél jellemző és rendszeres volt az alapkötelességek elmulasztása, a házi feladat hiánya. Sok esetben ezek a problémák a szülőkkel való beszélgetés után sem szűntek meg. A pedagógusok felé pedig nagy elvárások vannak. Ez az egyik olyan hivatás, amihez mindenki ért, mindenki jobban tudja, mint az, aki tanulta. Ahhoz, hogy a munkánkat jól el tudjuk végezni, a nevelőnek is kell, hogy elvárása, igénye legyen mind a szülő, mind a gyerek irányába.
A 15 állandó és a 6 óraadó pedagógus igyekezett tapasztalata, tudása legjavát adni. A nevelő munka csak akkor lesz hatékony és sikeres, ha a gyerekek érdekében azonos módon gondolkodunk a szülőkkel és együttműködünk. Ehhez a család részéről bizalom kell, és ezt kérem önöktől. Ha ez nem így történik, akkor kudarcot élünk át mindannyian. Sajnos ez történt most 13 család esetében is, hiszen 12 felsős és 1 alsós diák nem tudta, de volt olyan is, aki nem akarta teljesíteni az előírt minimumkövetelményeket. Közülük 6 tanulónak esélye sincs a pótvizsgán javítani, több mint 3 tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Vannak olyanok is, akik 8 tantárgyból nem érték el a minimum szintet. Számukra csak az évfolyamismétlés lehetősége maradt. A többiek – heten – nyáron komolyan veszik a tanulást, és akarnak, szánnak időt a felkészülésre, akkor augusztus 27-én sikeresen teljesíthetnek a pótvizsgán.
A legjobb iskolai eredmény informatikából született, a leggyengébben pedig a kémia és a történelem tantárgy sikerült.
A következőkben az egész napos iskoláról is szó esett, továbbá köszönetét fejezte ki az igazgatónő a diákok, a szülők és munkaközösségük, valamint kollegái felé.
– Ettől a tanévtől a törvény előírta, hogy a gyermekeknek 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk, ez alól a szülő írásos kérelme alapján az igazgató adhat felmentést. Jó dolog ez, mert a gyerek nem az utcán, a játszótéren, kulccsal a nyakában bolyong, hanem felügyelet alatt áll. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az iskolai feladatait maradéktalanul el tudja a diák végezni, mert ez délutáni két órában lehetetlen. Napközi ellátást 100-an, tanulószobai szolgáltatást pedig 37-en igényeltek és mindannyian jól érezték magukat, sőt, akiket hazakértek, azok is szívesen itt maradtak volna.
Kedves diákok!
Köszönöm a helytállást és külön köszönöm azoknak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik a tanévben valamilyen versenyen részt vettek, illetve aktív szerepet vállaltak a közösségi munkában. Nagy öröm volt számomra, hogy a sikerek az országos versenyekig is eljuttattak bennünket. Dicsőséget szerzett iskolánknak és falunknak a lány futócsapat: Balog Kinga, Benedek Sára, László Szandi, Hajpál Melissza; valamint a polgárvédelmi szakkörösök közül Kacz Dáriusz, Józsa Niki, Kulcsár Ágnes és Furka Csongor.
Nagyon fontos, hogy ahol tanulunk, dolgozunk, élünk, jól érezzük magunkat. A jó iskolai közösség kialakításához mindenkire szükség van. Fontosnak tartom a sport szeretetére nevelést és ebben partnerre is találtam kollégáimban. Több versenyen is részt vettünk, a diákok szép eredményeket értek el. Az iskolával kapcsolatban álló civil szervezetekkel is jól együttműködünk, és a helyi önkormányzat is mindenben segíti munkánkat.
Kedves szülők!
Köszönöm a segítségüket, támogatásukat, a pozitív és negatív kritikájukat. A segítő, építő és megfelelő hangnemben elmondott véleményekre mindig szükség van, sokat tanulhatunk belőle. A megvalósítható ötleteket pedig igyekszünk a gyakorlatban alkalmazni is. Elismerés jár a szülői munkaközösség tagjainak is. Sokat segítettek az idei évben osztály- és iskolai szinten egyaránt. Köszönöm Debreceniné Badics Szabinának, az SZMK vezetőjének, hogy összefogta és irányította a kis csapatot. Kettő nyolcadikas tanuló szüleinek külön köszönetet szeretnék mondani, akik nyolc éven keresztül támogatták munkánkat, segítettek akkor is, amikor nem kértük. Jól esik ez nekünk, hogy számíthatunk a szülők együttműködésére. Köszönet jár tehát a Balog szülőknek és Kiss Ildikónak a segítségért.
Kedves kollegák!
Nehéz, de örömteli feladat az ifjúság nevelése, oktatása. Egyre kevesebb megértést, dicséretet, köszönöm szót kapunk a munkánkért. Nem is ezért tesszük a dolgunkat, de a támogatás néha jól esik. Amiért mi dolgozunk, az a gyermeki ölelés, a simogatás, a mosoly, a csillogó szemek, a jó szó és a hangos nevetés, és ezek valamelyikéből a tanév mind a 180 napjára jutott. Köszönöm kitartó és türelmes munkátokat, jó pihenést és felöltődést kívánok a szünidő napjaira.
Pedagógiai munkánkat a technikai dolgozók segítik. A rendezett környezetért, a finom ételekért, a rendben zajló ügyintézésért ők is felelősek, és köszönet jár munkájukért.
Ezt követően Henczéné Borbás Márta igazgató és Fotyékné Frast Margit igazgató-helyettes jutalomkönyveket és okleveleket adott át a legjobban teljesítő diákoknak, majd a tanévet ünnepélyesen lezárták.
A ballagási ünnepély ez után vette kezdetét a hetedik osztályosok, majd a ballagók megható műsorával.

SZÍNVONALAS MUNKA FOLYIK AZ ÓVODÁKBAN

-riport Monos Sándorné óvodavezetővel-

A dunaszentgyörgyi óvoda működésének területén másfél évvel ezelőtt változások történtek, hisz az intézmény az általános iskoláról – annak a központi intézményfenntartó társuláshoz csatlakozásával – levált, fenntartója 2013 január 1-től Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata. Monos Sándorné óvodavezető az eltelt időszakról beszélt a Hírhozónak.

– A fenntartóval jó a kapcsolatunk, gazdálkodási feladatainkat a hivatal dolgozói látják el. Pénzügyi, gazdasági ügyekben a polgármester úr támogatja az elképzeléseimet, munkáltatói, személyi ügyekben előzetes tájékoztatás, egyeztetés után a döntést rám bízza. Szakmai kérdésekben, általában a nevelőtestület véleményét is figyelembe véve önállóan döntök.
Az iskolától való „elválás” az együttműködésben nem jelentett nagy változást. Az iskola vezetésével és nevelő testületével továbbra is jól működő szakmai kapcsolatot tartunk fenn. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda – iskola átmenet „zökkenőmentes” legyen a gyermekek számára. A tanítónők minden csoportban megismerkedtek az iskolába induló gyermekekkel. A nagycsoportosok is részt vettek egy-egy rendhagyó órán, ahol őket is bevonták a feladatok megoldásába.
Meghívjuk egymást az ünnepélyeinkre, az iskolai versmondó versenyen is részt vettek a gyermekeink. Tanév elején meglátogatjuk volt óvodásainkat az iskolában.
Az „elváláskor” az iskola igazgatónője felajánlotta segítségét, amit szeretnék itt is megköszönni. Mivel az önállósodásunk sok új feladatot adott, többször éltem is ezzel a lehetőséggel, és fordultam hozzá tanácsért.
– Hány gyermek jár az óvodába, illetve mennyien várhatóak szeptembertől?
– Az előjegyzések alapján 103 gyermeket vártunk év végéig az óvodába. A jelenlegi létszám: 97. Ez év január végén 2 gyermeket vittek el, négy előjegyzett gyermek pedig csak szeptemberben jön óvodába.
A Biga-csiga csoportba 22, a Napsugárba 26, a Bóbitába 24, a Pillangó csoportba pedig 25 gyermek jár. Tanköteles összesen: 38 kisgyerek, iskolába mennek 29-en, közülük ketten Paksra, így az első osztály létszáma 27 lesz. Az óvodai beíratás megtörtént, 29 gyermeket írattak be óvodánkba, az év végére várható létszám 103. A csoportok létszáma a 2014-2015ös nevelési évben a következőképpen alakul: Biga-csiga: 24, Napsugár: 27, Bóbita: 25, Pillangó: 27 gyermek.
– Milyen törvényi változások lépnek életbe várhatóan az óvodáztatással kapcsolatban?
– Idézek az ide vonatkozó törvényből. A kötelező óvodáztatás új rendje 2015. szeptember 1-től [Nkt. 8. § (2)]: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (szemben a mostani ötödik életévvel), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 2015. szeptember 1-jétől már nem az óvodavezető, hanem a jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól a gyermek ötödik életévének betöltéséig szülői kérelemre – az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével – ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A mérlegelés szempontja: a gyermek jogos érdekének szem előtt tartása.
– Milyen programok voltak, lesznek az óvodákban?
– Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. Ezt nagyban megkönnyíti az óvónők pozitív és kitartó hozzáállása.
Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is tartalmazza. A programokat mindig várakozás, készülődés előzte meg. Alkalomhoz illő díszbe öltöztettük a csoportokat, és mindig igyekeztünk színvonalas műsorral szebbé tenni az ünnepeket.
Egész évben nagy gondot fordítottunk arra, hogy a környezetünk – csoportszobák, folyosó – az évszaknak megfelelően és ízlésesen legyen díszítve.
Rendezvényeink, melyeket már hagyományszerűen ünneplünk minden évben, a következők:
Őszi szüret, melynek keretében péntek délelőtt szüreti játékok az óvodában, szombaton pedig szüreti nap a futballpályán: délelőtt különböző programok, délután felvonulás az iskolásokkal és a népi táncosokkal, majd kulturális műsor a színpadon.
Novemberben bűvész előadást láthattak a gyerekek az óvodában.
Márton napi lámpás felvonulás – Várdomb utcai óvoda.
Decemberben Mikulás- és karácsonyi ünnepséggel kedveskedtünk óvodásainknak, mely során senki sem maradt ajándék nélkül. Hagyomány az óvodánkban, hogy karácsonykor ellátogatunk az idősek napközi otthonába, verses-dalos műsorral, és egy apró ajándékkal lepjük meg az otthonban tartózkodókat.
Januárban az SZMK retró bulit szervezett.
A telet farsangi bállal búcsúztatta el minden csoport, a mulatságot mindkét óvoda a Faluházban tartotta. A szülők nagyon eredeti, ötletes jelmezeket készítettek, sokat segítettek a szervezésben, a lebonyolításban, valamint tombola tárgy felajánlásaikkal nagyban támogatták óvodánkat. A csoportok műsora után süteménnyel, üdítővel kínáltuk a vendégeinket, tánccal, vidám hangulatban telt el a délután.
Télkergető (kisze égetés) – Óvoda utcai óvoda
Március 15-e megünneplése az egész óvoda részvételével a kopjafánál történt. Rövid műsorral emlékeztünk meg az ünnepről, majd minden gyermek zászlót, virágot, kokárdát tűzött a kopjafa köré. Az iskolai ünnepélyen ebben az évben a Biga-csiga csoport gyermekei vettek részt, ügyesek voltak, szép volt a műsoruk.
Tavaszköszöntő – Óvoda utcai óvoda. A gyerekek tavaszi versekkel, dalokkal köszöntötték a várva-várt jó időt. Állatokkal, növényekkel kapcsolatos találós kérdésekre válaszolhattak bábok segítségével. Mindenki nagyon élvezte az együttlétet, az érdekes feladatokat és játékokat.
Áprilisban Csernik Szende láb-bábos tartott előadást.
A Föld napján újra meghirdettük az „Egy gyerek-egy palánta” akciót. Lelkes volt minden csoport, sok virágot kaptunk a szülőktől, segítettek az ültetésben is.
A gyerekek játékos feladatok során szerezhettek ismereteket a víz, és a levegő jelentőségéről. Papírhajókat hajtogattak, amelyeket egy terepasztalon helyeztek el, majd délután hazavihették. Dézsában lévő vízből kiválogatták azokat a dolgokat, amelyek a vizet, és annak élővilágát károsítják. A szülők örömmel vették tudomásul, hogy ezen a programunkon is gyermekeikkel közösen vehetnek részt. Sokat és örömmel dolgoztak, megszépült az udvarunk.
Az iskolai versmondó versenyen négy óvodás gyermek vett részt. Valamennyien nagyon ügyesek, bátrak voltak, szépen mondták el a kiválasztott verset. Jutalmul könyvet és oklevelet kaptak, amire nagyon büszkék voltak.
Anyák napján csoportonként felköszöntjük az anyukákat, és a nagymamákat. Versekkel, dalokkal, és a gyerekek által készített ajándékkal kedveskedünk nekik.
Gyermeknapon reggel a gyermekeket feldíszített, hangulatos udvar várta, ahol a két csoport közösen szélforgókat készített (I. sz. Ó.).
Zenés tornával indult a program, ezt követően négy állomáson különböző játékos, ügyességi tevékenységekben vehettek részt a gyermekek. A feladatok teljesítéséért színes nyomdát kaptak a kezükre, volt, aki 27 pecsétet gyűjtött.
Délben finom gulyás (amit a szülők főztek bográcsban) és sok-sok sütemény várta a gyerekeket.
Óvodáinkban a gyermekeknek ebben a nevelési évben is lehetősége volt hitoktatásban való részvételre.
Programjaink szervezésénél jó partnereink a szülők, közreműködésükkel, felajánlásaikkal segítik a munkánkat.

Megszakítás