Lista havi bontásban: január 2014

Jól működő önkormányzat, beruházások, tervek, és “szégyentábla” – közmeghallgatás és falugyűlés volt decemberben

Falugyűlést és közmeghallgatást tartott Dunaszentgyörgy önkormányzata december 19-én a faluházban. A főként az önkormányzat és intézményei, valamint az általános iskola dolgozói által alkotott hallgatóság előtt Hencze Sándor polgármester bevezetésként elmondta, hogy az önkormányzat dolgozói végzik munkájukat, ez abból is kitűnik, hogy az előadói ívek száma közelít az ezerhez. A hallgatóság csekély számát látva megjegyezte, hogy a kisbíró rendszer továbbra se működik, csak a vészjeleket adja tovább. A rendszer a katasztrófavédelemé, az önkormányzat nem nyúlhat hozzá, de legalább tíz alkalommal jelezték már a katasztrófavédelmi igazgatóság felé, hogy nem működik. A közmeghallgatást minden lehetséges módon meghirdették; úgy tapasztalta, hogy az információáramlásban leghatékonyabb a facebook, a honlap és a plakát, de a szájról szájra hagyomány is még működik.
A 2013. évi költségvetési beszámoló adta az első napirendi pont témáját, melynek keretében az önkormányzat működéséről beszélt Hencze Sándor. A működést a 2011. évi CLXXXIX törvény szabályozza, ebben a kötelező feladatok is szerepelnek. Egy önként vállalt feladatot lát el az önkormányzat, az idősek nappali ellátását, amelynek hagyománya van már, hisz a hetvenes évek végétől létezik ez az ellátási forma.
A költségvetés főösszege 470 millió Ft, melyből 120 millió Ft-ot terveztek fejlesztési hitelre – ezt az összeget mindig beleírják a büdzsébe, mert várják, hogy lesz alkalmas pályázat építési telkek közművesítésével kapcsolatosan. 168,3 milliós az állami normatíva, 181,7 millió Ft pedig a működési és egyéb bevételek (iparűzési-, kommunális-, gépjárműadó) összege.
Ezt követően a kiadásokról beszélt a polgármester. A 470 millió forintos összegből az óvoda működésére 36 millió Ft-ot, felhalmozási és fejlesztési kiadásokra 202 millió Ft-ot terveztek. Nagyon jó évet zárt az önkormányzat Hencze Sándor szerint, hiszen sikerült finanszírozni a Kossuth utca burkolatának szélesítését, az iskola és a konyha épületének tetőfelújítását, megépült a Mátyás király utca aszfaltburkolata, kiépítették a csapadékvíz elvezetést a Mátyás király és a Vörösmarty utcában, traktort és hóekét vásároltak 6,5 millió Ft értékben, és megépült a műfüves pálya is, az MLSZ támogatásával. (A pályával több előny is jár, hiszen az iskolásoknak tornaórát tartanak ott, mert a fű az eső után nem sáros, ki lehet tolni a szabadtéri foglalkozások idejét így – tette hozzá a polgármester.) A hőskert sétánya ugyancsak elkészült, gránitból újították fel az emlékművet, megépült a faluház melletti kemence, és megérkezett a német testvértelepülésről, Nieste-ből ígért tűzoltóautó.
A harmadik negyedévi beszámoló alapján a költségvetés időarányosan teljesült, működési hitel felvételére nem került sor.
– Feltett szándékunk – jegyezte meg Hencze Sándor -, hogy senkit nem engedünk el, aki tartozik az önkormányzatnak, még a végrehajtás is járható út, mert tisztességtelen a nemfizetés azokkal szemben, akik az adóikat rendszeresen leróják. Jelentős lakossági adóhátralékot tart nyilván az önkormányzat, munkatársunk nagyon sokat tesz azért, hogy mindezt behajtsuk. Közzé fogjuk tenni az adósok listáját, mert bízunk abban, hogy annál nagyobb szégyen egy faluban nem nagyon létezik, mint az, hogy mindenki megtudja, ha valaki nem fizet.
Ezt követően a 2014. évi költségvetési tervezetről tartott beszámolót a polgármester, az előzőekhez hasonlóan kivetítőn illusztrálta mondanivalóját.
– Eddig szerencsém volt, hisz a harmadik választási ciklus végén elmondhatom, hogy olyan képviselők segítették a munkámat, akiknek közreműködésével a terveimet meg tudtam valósítani. Felújítottuk az utcákat, épületeket, ennek is köszönhetően az ingatlanok értéke nem csökken, kedvelt lakóhely lett Dunaszentgyörgy. Szeretnénk az óvodát, iskolát, az alapellátásokat megtartani. Az erőműbővítés fontos sarokkő lesz, és egy környékbeli település sem bír ilyen kondíciókkal, mint Dunaszentgyörgy, ami ráadásul nagyon közel van úgy az atomerőműhöz mint Pakshoz.
Szólt a továbbiakban arról is, hogy a jövőben az iskolakonyhát is az önkormányzat működteti, az ebből fakadó hiányt még tudják pótolni. Továbbra is tervezik az idősek klubjának a fenntartását.
Legfontosabb feladat a település működésének szinten tartása.
A nehézségek ellenére fejlesztéseket is terveznek (TEIT-es és pályázati támogatással). Az új építési telkek közművesítése 120 millió, a tolnai szennyvíztelep rekonstrukciója 31 millió forintba kerülne, záportározó és szilárd útburkolat építése a Tüzép utcájában 16 millió forintot igényelne.
Az óvoda épületének tetőfelújítása megközelítőleg 8 millió Ft-os beruházás, a megvalósítás érdekében nyújtottak már be pályázatot, amelyen, a jelentkezők nagy száma miatt nem biztos, hogy sikerrel jár az önkormányzat. Ha így lesz, akkor atomerőműves támogatásból szeretnék felújítani a tetőt. Az I-es számú óvoda gipszkartonozásra, parkettázásra is szorul. Mindemellett további útburkolat-javítást, parkolók építését is tervezik.
A polgármester arról is beszélt, hogy a ravatalozó tetőfelújítására is szükség van. Oszlopokon álló tető építésére lenne szükség, szakembereket már megkérdezett erről.
Szeretnék a sportlétesítmény és az iskolai konyha napkollektorral felszerelését a használati meleg víz ellátására, ez megközelítőleg 10 millió forintba kerülne. A Jövőnk Energiája Alapítványhoz pályáznának, 15 %-os önerővel, 80%-os támogatási intenzitással szeretnék megoldani ezt a problémát. Egyelőre két villanybojler szolgáltatja a sportolóknak a meleg vizet, ám jó lenne, ha a nap fűtené fel inkább a szükséges mennyiséget. Az iskolai tartályt gázzal fűtik, ezt is kiváltanák, hogy a mosdókban a kollektor melegítse fel a vizet.
A hatos úthoz kerékpártározó és parkoló építése előnyös lenne, ezt is tervezik megvalósítani.
Mivel sem kérdés, sem vélemény nem érkezett a jelenlevők soraiból, ezért a polgármester a falugyűlést bezárta, közmeghallgatást megnyitotta – majd hozzászólás híján be is zárta, és megköszönte a részvételt.

Anyakirálynő, vagy egyenlősdi? – családmodellek

2014 a családok éve. Méltán indította a Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete a Nagycsaládosok Népfőiskolája ez évi előadássorozatát Vecsei Tünde, klinikai szakpszichológus és gyógypedagógus Családmodellek című előadásával.
A sokgyermekes szervezet 11. éve szervezi a Nagycsaládosok Népfőiskolája előadásait. Minden egyes alkalommal a meghívott előadó ismertet egy témakört. Az év első alkalmára felnőtt szakembert kérnek fel. A többi alkalommal diákok, „Ifjú tudorok” tudományos diákköri dolgozataiból csemegézhet a hallgatóság.
A részvétel ingyenes, az előadások nyilvánosak. Ez alkalommal is szép számú érdeklődő gyűlt össze a dunaszentgyörgyi Faluházban, 2014. január 13-án, 17 órára.
Vecsei Tünde, a jól ismert, nagyszerű szakember 15 évi munkájának tapasztalatából szűrte le és állította össze írását, melyet már publikált. Most ennek anyagát ismertette. A bemutatott 9 családmodellt szemléletes képekkel tette felejthetetlenné.
Feltárta az adott családszerkezetek negatívumait, esetleges hiányosságait, az azokból adódó traumákat, melyek kihatnak a gyerekekre. Rávilágított az esetleges kisgyerekkori, serdülőkori problémák hátterére. Minden esetben megoldási javaslatokat fűzött hozzá.
Az előadás végén összegezte az észrevételeit és felhívta a hallgatóság figyelmét a problémamegoldó lehetőségek tárházára. Hangsúlyozta a szülők anyai, apai szerepét a gyermeknevelésben.
A gyerekekre szentelt figyelem, idő, szeretet, a szülők által képviselt határozott értékrend a gyermekeknek biztonságot nyújt és eligazodási támpontot ad világunkban.

Óvjuk meg családjainkat és mutassunk példát!

/Hubbes Emese írása/

Dudás Andrea könyvbemutatója

Dudás Andrea, Dunaszentgyörgyi származású írónő negyedik kötetének bemutatóját tartották decemberben a faluház könyvtárában. A helyiség zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. A moderátor szerepét Kiss Ferencné pedagógus, könyvtáros vállalta.

Bevezetőjében ismertette Andrea eddig megjelent könyveinek tartalmát, lényegét. Az első kötet “Az álmaim nálad laknak” címmel jelent meg, az ebben szereplő írások között bárki találhat olyant, amely a saját életéről is szólhatna. A második könyvet, a “Tudsz-e szeretni” címűt lányainak ajánlja, a fotókat lányai, Dorina és Viktória, valamint sógora készítették.
– Az összejövetel célja, hogy megismerkedjünk a legújabb regénnyel, a “Hétköznapi zsarnokok”-kal, ami összefügg a 2011-ben kiadott, “Bocsáss meg“” című regénnyel. Stílusa gördülékeny, lebilincselő fejezetekkel találkozhatnak benne az olvasók; a természeti jelenségek, épületek, tájak szemléletes leírásával – mondta egyebek között Kiss Ferencné.
Kulcsárné Kiss Csilla részleteket is felolvasott az új könyvből, melybe az írónő érdekes, elgondolkodtató részeket sző, a befejezést pedig nyitva hagyja.
Ezt követően Dudás Andrea köszöntötte a megjelenteket. Legújabb könyvével kapcsolatban elmondta: sok ismerőse is arra számított, hogy ebben a kötetben majd férfiakat szidja – azonban ki kellett ábrándítania őket, hisz nem ez a fő mondanivalója.
Számtalan kérdés érkezett az írónő felé a közönség soraiból.
Az egyik arra vonatkozott, hogy a természeti képeket saját élményei alapján írja-e le? Mint mondta, azokat igen, de a történet, illetve a szereplők személyisége részben kitalált. Bárhol jár, és hall egy érdekes történetet, azt lejegyzi. A regényeknek nincs önéletrajzi vonatkozása. Éppen ezért nehéz azoknak olvasni, akik ismerik őt, mert abba a hibába esnek, hogy szereplőket próbálják beazonosítani – a volt férjet például az ő volt férjével, és így tovább – annak ellenére, hogy ez nem állja meg a helyét.
– Nagyon érzékeny ember vagyok, mindenen meg tudok hatódni, viszont az írás során ezt a sokszor hátrányosnak érzett tulajdonságomat tudom kamatoztatni, hisz beleélem magam azoknak a helyzetébe, akik elmesélnek valamit, és ezt be tudom építeni történeteimbe.
Legelső könyvének kézirata a mai napig a fiókban pihen, azt nem tartja annyira olvasmányosnak, szerethetőnek. A férje jónak tartotta, amit csinál, ahogy ír, az ő biztatására jelentette meg nyomtatásban az írásait. Azóta szinte minden évben új könyvvel jelentkezett, és már elkezdte az ötödiket is, melynek a címe “Gyermekkorod fogságában” lesz, arról szól majd, milyen személyiséggé válunk és hogyan bánunk a környezetünkkel. Az utolsó két könyve összefüggő, de önállóan is helytállóak. Igyekezett úgy írni, hogyne legyen átfedés a két kötet között, de, aki elolvassa a negyediket, az kíváncsi legyen a harmadikra is.
Ugyancsak olvasói érdeklődésre árulta el Andrea, hogy lektora Tamaskó Katalin, aki Szekszárdon magyartanár és egy természetgyógyász tanfolyamon ismerte őt meg. Az olvasószerkesztő pedig egy régi osztálytársa, akit azért választott szerkesztőnek, mert “ritka kukacos fajta“, beleköt abba is, amibe a nyelvész nem.
– Mennyire vagy benne a megye és az ország irodalmi életében? – hangzott egy újabb kérdés.
– Most kezdem magamat írónőnek tartani, elég későn, ha előbb így gondolkodtam volna, lehet sikeresebb lennék – véli Andrea. Hozzátette: az amatőr művészek klubjának volt tagja egy időben, egyébként nem tagja írószervezetnek, szövetségnek.
– Hogy áll össze a számvitel és az irodalom?
– Amikor elfáradok mint könyvelő, leszek író. De a beszámolási időszakban például nem tudok írni, mert akkor a számvitelre koncentrálok, de egyébként ez a levezetés. Mindenkinek van hobbija, van, aki maketteket épít, én könyvet írok. A munkám nagyon analitikus gondolkodásmódot igényel, a fantáziánkat nem nagyon élhetjük ki ebben, amikor leülök írni, akkor viszont mindent lehet. – Könyveiből általában 1000 darab jelenik meg, szponzorok támogatják, ez a mennyiség tőlük is függ. A harmadik kötetből 300 darab úgy elfogyott, hogy az ő kezében még nem volt a könyv. Jelenleg nagykereskedelemben, a dudasandrea.eu honlapon, a szüleinél Dunaszentgyörgyön, illetve Szekszárdon az Arany János utcában vásárolhatók meg kötetei.
– Kik szeretik a könyveidet?
– Két réteg: aki kíváncsi, és próbálja beazonosítani az én életemmel a történeteket, a másik csoportba azok tartoznak, akik például karácsonyi ajándékként kapták, aztán megvették valakinek újra meg újra… Elég nagy csoport ez, magam is meglepődtem rajta,hogy van rajongótáborom, akik rendszeresen veszik a könyveimet és érdeklődnek, hogy mikor jelenik meg a következő. Sőt, volt olyan telefonhívás, hogy az illető életét megmentette a könyv, mert már azon a szinten volt, hogy nem érdemes élni, és a könyvben olvasottak “helyrerakták“ a lelkét.
Az első könyvet 30-50 éves korig ajánlja az írónő, azoknak, akik éltek már meg bizonyos érzéseket és tudják azokat a helyükön kezelni. Rendszeresen tart egyébként magyar órákat középiskolákban és így kiderült számára, hogy akikről nem is gondolta: a 18-19 évesek is nagyon szeretik a könyvet.
A másik hármat mindenkinek ajánlja, hiszen a 18 és a 60 éves is találhat benne olyant, ami megfogja. A 18 éves azt mondja: jé, tényleg így kellett volna csinálnom, a hatvanas pedig, hogy: ugye megmondtam?
– A “Bocsáss meg” a kedvenc könyvem, mert ezt úgy tudom olvasni, mintha nem is én írtam volna, néha magam is meglepődök, hogy ezt én írtam… Erről gondoltam azt, erre mertem kimondani, hogy ez egy jó könyv.
A kedélyes, kötetlen beszélgetést vendéglátás, dedikálás és könyvvásár követte.

Megszakítás