Lista havi bontásban: március 2022

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA

Screenshot_20220316

Tedd kezünk munkáját maradandóvá! – Hálaadó istentisztelet a ravatalozó felújításáért

A Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség és Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata a református gyülekezeti házban megtartott istentisztelet keretében adott hálát a falu temetőjében álló ravatalozó felújításáért. Ezzel hivatalosan is átadták a nagyrészt pályázati forrásból megújult épületet.

Az ünnepélyes alkalmon Rácz József, a Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség lelkipásztora, a Tolnai Református Egyházmegye esperese hirdetett igét, Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 37-46. verséig tartó igeszakaszt, mely így kezdődik: Végül a fiát küldte el hozzájuk. Ezt gondolta magában: “A fiamat biztosan tisztelni fogják.”

A gyülekezet tagjai a hálaadás jegyében köszönetet mondtak az Úr támogatásért, mindazért, amijük van, amit az Úrnak köszönhetnek.

Az igehirdetés után a lelkipásztor megáldotta a gyülekezet tagjait, s így szólt: “A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust!”

Ezután köszöntötte a jelenlévő, meghívott vendégeket: Süli Jánost, a Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli minisztert, Orbán Attilát, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnökét, Kováts Balázst, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány képviselőjét és Kirnyákné Balogh Máriát, Dunaszentgyörgy Község polgármesterét.

Kiemelte, hogy a ravatalozót érintő felújítás kezdeményezése a település korábbi polgármestere, Hencze Sándor nevéhez fűződik, ahogyan a pályázat benyújtása is. A kivitelezéshez kapcsolódó munkák koordinátora azonban már Kirnyákné Balogh Mária jelenlegi polgármester volt.

Orbán Attila, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke értékelte az elvégzett munkát és a Zsoltárok könyvéből a 90. zsoltár sorait idézte: “… Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!”

Örömét fejezi ki a tekintetben is, amikor szép ravatalozót tudnak építeni vagy felújítani a települések, hiszen, ahogy mondta: “Eltelnek napjaink, elszállnak az éveink. Az embereket nemcsak életükben, hanem még az elmúlásukban is tiszteletben kell tartani és méltósággal kell elkísérni őket az örökkévalóságba!”

Éppen ezt hangsúlyozta Dunaszentgyörgy polgármestere is köszönetnyilvánítása során, mert esetünkben éppen a falu közepén helyezkedik el a temető, mely akkor lehet csak méltó nyugvóhelye szeretteinknek, ha rendezett képet mutat és minden szempontból megfelelő állapotban van. Kirnyákné Balogh Mária a ravatalozó épület felújításáért tett fáradozását úgy Hencze Sándor polgármesternek, mint a korábbi Képviselő-testületnek valamint a pályázati forrást biztosító alapítványnak, a Dunaszentgyörgyi Református Egyházközségnek és a kivitelezőnek is megköszönte.

Majd e gondolattal zárta szavait:

“A halottakról nem szabad megfeledkezni, különben olyan, mintha másodszor is hagynánk őket meghalni.”

(Christelle Dabos)
Dunaszentgyörgy, 2022. március 20.

Dr. Gyöngyösi Petra

Fotó: Sólya Veronika

FB_IMG_1647807840957FB_IMG_1647807845919FB_IMG_1647807863375FB_IMG_1647807866337FB_IMG_1647807856378

Ünnepi beszéd március 15-én Gelence testvértelepülésünkön

“Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!” – Petőfi Sándor: 15-dik március, 1848 (részlet)

Ma az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk. ’48 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán, Párizs után Bécs, majd Pest következett. Március 15-én Petőfi és a pilvaxos ifjak mozgósították az egyetemistákat. Felolvasták a 12 pontot, melyet a Nemzeti dallal együtt a Landerer nyomdában ki is nyomtattak. Ezek voltak a magyar sajtó első szabad termékei. Véget vetettek a cenzúrának és az áprilisi törvények között kihírdették a sajtószabadságot!

„Egyenlőség, szabadság, testvériség!” lett Petőfi, Jókai, Vasváry és a többi lelkes ifjú jelmondata. A Nemzeti Múzeum kertjében délután megtartott nagygyűlésre immáron tízezresre duzzadt a tömeg, amely ezt követően a Városházára, majd Budára vonult, ahol a Helytartótanács életbe léptette a 12 pontban foglalt követeléseket. Kiszabadították börtönéből Táncsics Mihályt, akit a tömeg diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színház a Bánk Bánt tűzte műsorára, így ünnepelték a forradalom győzelmét.
Március 15-ét a rendszerváltozás után a magyar országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé, amelyet a 2012. évi Alaptörvény is megerősített.

Tisztelt Gelenceiek!
Polgármester úr, Szenátor úr, Plébános úr!
Odahaza Tisztelt Dunaszentgyörgyiek!
Kedves Magyar Testvéreink!

Ezen a napon, végre újra, együtt tudunk ünnepelni! Ma minden magyar, éljen is bárhol a világon, ünnepel. Az anyaországban és külhonban, a magyar szívek együtt dobbannak, azok a szívek, melyek fölé nemzeti lobogónkat – s vele az erőt, a bátorságot és a reményt – jelképező piros, fehér, zöld színű kokárdát kitűztük. S miközben fejét hajtunk hőseink előtt, akik ki mertek állni magukért és a szabadság eszméjéért, akik nem féltek szembenézni az elnyomással, a császári önkényuralommal, olyan példát mutattak nekünk, ami ma, a forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján is sziklaszilárdan bennünk él. S e példát gyermekeink szívében is el kell hintenünk, hiszen bennük van minden reményünk, bennük van a jövő! Legyen ma nekünk is jelszavunk a testvériség, gondoljunk felelősséggel egymásra!
Európa ma is súlyos gondokkal küzd, hiszen mindamellett, hogy két éve már, hogy egy világméretű járvánnyal kell harcot vívnunk, a szomszédunkban fegyverek ropognak és háború dúl.
Kitartásunkra, összefogásunkra, a józan eszünkbe még talán soha nem volt ennyire szükség, mint most.
Kedves Ünneplők!
Hálás szívvel köszönöm meg a Dunaszentgyörgyiek nevében is, hogy ma itt lehetünk közöttetek!
Nekünk Ti hazaszeretetből, emberségből élén járó példát mutattok, melyre kizárólag egy válaszunk lehet: mindent, ami csak rajtunk múlik, megteszünk azért, hogy együttműködésünk fennmaradjon és erőteljesebbé, és részünkről is sokkal színvonalasabbá váljon.
Szép ünnepet, békés megemlékezést kívánunk Mindenkinek!

Gelence, 2022. március 15.
Dr. Gyöngyösi Petra
önkormányzati képviselő, Dunaszentgyörgy

Március 15-i ünnepség a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola szervezésében

Tisztelet a hősöknek!
A 8. osztályosok tiszteletadása előtt Henczéné Borbás Márta intézményvezető tartotta meg az ünnepi beszédet.
A dunaszentgyörgyi iskolások ezúttal is rendkívüli alapossággal készültek műsorukra. Mind a Tanulóknak, mind Osztályfőnöküknek mindannyiónk nevében gratulálunk!
A faluházban megtartott műsort követően a jelenlévők a kopjafához vonultak. Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata nevében Kirnyákné Balogh Mária polgármester és Dr. Gyöngyösi Petra önkormányzati képviselő, a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola nevében Vajda Zsuzsanna tanárnő és Vörös Zsanett 8. osztályos tanuló, az Ezredéves Borkultúra és Kertbarát Kör nevében Horváth István és Bâcskai Péter társelnökök helyezték el koszorúikat.
illetve ezt megelőzően a helyi óvodások tűzték ki az általuk készített, a nemzeti lobogó színeit megjelenítő, huszárokat, zászlókat.

Fotó: Sólya Veronika

FB_IMG_1647808765864 FB_IMG_1647808773249 FB_IMG_1647808781131 FB_IMG_1647808802267 FB_IMG_1647808783762 FB_IMG_1647808806831 FB_IMG_1647808769236 FB_IMG_1647808837567 FB_IMG_1647808852728 FB_IMG_1647808844247 FB_IMG_1647808834018 FB_IMG_1647808855526 FB_IMG_1647808831453 FB_IMG_1647808841714 FB_IMG_1647808866438 FB_IMG_1647808847214 FB_IMG_1647808893840 FB_IMG_1647808849913

Meghívó

2022márc15

2022_márc15

Megszakítás