Lista havi bontásban: február 2021

Településrendezési eszközök 2021. évi módosítása

telpules_rendezes_2021

Környezeti értékelés

Rendezési_terv_módosítás_2021

TÁJÉKOZTATÁS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI ELJÁRÁSRÓL

Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, az építmény felépüléséről (rendeltetést is
igazoló), illetve a rendeltetés megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványt –kérelemre– a
Polgármester állítja ki.
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-a írja
elő a polgármester számára az alábbiak szerint:
„(2)  A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek
és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki
arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem
kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.
(3)  A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a
rendeltetés-módosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli
rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak
megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az
építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.”
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint
„A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok
megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak
igazolhatóan megfelel.”
Ügyfeleink letölthetik a honlapról a megfelelő kérelem nyomtatványt.
A kérelem benyújtható Dunaszentgyörgy Polgármesteréhez a 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u.
90 sz. címen, vagy a phivdsztgy@tolna.net elektronikus levélcímen.
Az eljárás menete:
1. kérelem és mellékleteinek (továbbiakban együttesen: dokumentáció) benyújtása az ügyfél
részéről Dunaszentgyörgy Polgármesteréhez
2. a dokumentáció továbbítása a települési főépítész részére
3. a települési főépítész kiadja a szakmai véleményét
4. a települési főépítész szakmai véleménye alapján a polgármester a hatósági bizonyítványt
kiadja vagy a kiadását megtagadja

TÁJÉKOZTATÁS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

IRÁNTI ELJÁRÁSRÓL

Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, az építmény felépüléséről (rendeltetést is
igazoló), illetve a rendeltetés megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványt –kérelemre– a
Polgármester állítja ki.
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-a írja
elő a polgármester számára az alábbiak szerint:
„(2)  A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek
és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki
arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem
kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.
(3)  A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a
rendeltetés-módosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli
rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak
megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az
építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.”
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint
„A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok
megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak
igazolhatóan megfelel.”
Ügyfeleink letölthetik a honlapról a megfelelő kérelem nyomtatványt.
A kérelem benyújtható Dunaszentgyörgy Polgármesteréhez a 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u.
90 sz. címen, vagy a phivdsztgy@tolna.net elektronikus levélcímen.
Az eljárás menete:
1. kérelem és mellékleteinek (továbbiakban együttesen: dokumentáció) benyújtása az ügyfél
részéről Dunaszentgyörgy Polgármesteréhez
2. a dokumentáció továbbítása a települési főépítész részére
3. a települési főépítész kiadja a szakmai véleményét
4. a települési főépítész szakmai véleménye alapján a polgármester a hatósági bizonyítványt
kiadja vagy a kiadását megtagadja

NYOMTATVÁNY – Hatósági bizonyítvány iránti kérelem rendeltetésmódosításhoz
NYOMTATVÁNY – Hatósági bizonyítvány iránti kérelem épületfeltüntetéshez

Megszakítás