Lista havi bontásban: november 2016

A Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2017. évre

Pályázati_kiírás_2017-re

ADVENTI KÉZMŰVES VÁSÁR A DUNASZENTGYÖRGYI FALUHÁZBAN

2016. december 5-én (hétfő), 6-án (kedd) december 12-én (hétfő), 13-án (kedd) 8.30 órától 11-ig
délután 14-18 óráig.

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK A KEDVES ÉRDEKLŐDŐKET!

Beszámoló a 2016. november 17-én tartott testületi gyűlésről

Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghirdetett időpontban, 2016. november 17-én ülést tartott, amelyen az elfogadott napirendnek megfelelően elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Majd ezt követően döntés született a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány által várhatóan meghirdetésre kerülő pályázat benyújtásáról, amely során a sporttelepen lévő műfüves pálya dongasátorral történő lefedése fog megvalósulni. A mindennapos testnevelés kiszolgálása fontos feladata az önkormányzatnak és a Sportegyesületnek. A sátorban a nézők számára lelátó is helyet kap majd. A beruházás összege meghaladja a 35,- millió forintot.

Ezt követően a polgármester elszámolt a „Szüreti nap” megrendezésére engedélyezett keret terhére elköltött pénzzel.  Az engedélyezett keret 1,5 millió forint volt, amelyből 1.289.821,- forint került elköltésre. A civil szervezetek és a vendégek számára a főzéshez biztosított hús 175.140,- forintba került, a kiadott italjegyek után 212.827,- forintot, a különböző programok lebonyolításához szükséges eszközök és anyagok után 139.244,- forintot fizettünk. A vendégművészek pedig a fellépésért 562.610,- Ft-ot kértek.

A Képviselő-testület az érvényes jogszabálynak megfelelően ez évben is áttekintette a helyi adókra vonatkozó rendeletét.  Már hosszú évek óta nem került sor változtatásra és most sem kíván új adónemet bevezetni és a jelenlegi kommunális adó összegét növelni. A  minisztériumi tájékoztatás ellenére sem, amely a lehetséges helyi adók között megemlíti az építményadót maximum 1.844,6 Ft/m2, a telekadót 335,7 Ft/m2, valamint a magánszemélyek kommunális adóját 28.538,5 Ft/ adótárgy összegben. Sajnos az önkormányzat jelentős adóhátralékot tart nyilván, kommunális adó tekintetében 1.216.389,- Ft-ot, iparűzési adót 936.811,- Ft-ot, gépjármű adót 1.546.236,- Ft-ot, pótlékot 1.507.157,- Ft-ot és talajterhelési díjat pedig 4.731.845,- Ft-ot. A helyi adóhatóság a jövőben meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy a kintlévőség csökkenjen, adóbehajtásokat és letiltásokat fog kezdeményezni a tartozókkal szemben.

Továbbá döntés született a Tolnán pályázati támogatással megépített új szennyvíztisztító telep fenntartási jelentésének elkészítéséhez történő anyagi hozzájárulás összegéről, amely esetünkben 5 éven keresztül évi 65.494,- Ft.

Ezt követően a Képviselők jóváhagyták az elkészített előterjesztésnek megfelelően a Mezőföldvíz Kft. viziközmű szolgáltató által 2016. évben az idei bérleti díj terhére és az önkormányzat saját forrásából megvalósított felújítások összegét, amely 4.454.600,- Ft-ot tett ki.

Az önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében csatlakoztunk a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj Pályázathoz annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, tanulni vágyó diákok költségeihez hozzájáruljunk a megyei önkormányzattal és a minisztériummal közösen. A kiírásra sajnos csak egy pályázat érkezett a leadási határidő leteltéig Karsai Violától, amelyet havi 3.000,- Ft támogatásban részesített az önkormányzat.

A Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-testület döntött a karácsony ajándékcsomagról. A helyi óvodába és iskolába járó gyermekek 2.000,- Ft-os, még a 80 év feletti idősek 1.000,- Ft értékű csomagot kapnak, amely gyümölcsöt és édességet tartalmaz.

Lakossági fórum Paks II. telephely engedélyezése kapcsán Pakson

 

Önkormányzatunk az alábbi levelt kapta:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy társaságunk lakossági fórumot tart 2016. november 28-án 17:00-kor Pakson, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium nagyelőadójában (7030 Paks, Dózsa György u. 95.). A fórum témája az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítésében jelentős mérföldkőnek számító telephely engedélyezés.

A rendezvényen az engedélykérelmet megalapozó telephelyvizsgálati és értékelési munka eredményeiről Dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos nyújt tájékoztatást. Az eseményen lehetőség nyílik a kapcsolódó kérdések, észrevételek megfogalmazására.

Szeretettel várjuk Önt és települése valamennyi érdeklődő lakosát.

Üdvözlettel:
Mittler István
kommunikációs igazgató

Hogyan juthatnak a gazdálkodó szervezetek a kéményseprőipari szolgáltatáshoz

Gazdálkodó szervezetek kéményseprőipari szolgáltatáshoz jutása
Importance: High

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ellátási területébe tartozó 17 megyében a lakossági sormunkát végzi, július elseje óta ingyenesen. Ugyanezt a sormunkát a gazdálkodó szervezetek részére az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozók vagy szolgáltató cégek teljesítik megrendelés alapján, költségtérítés ellenében.
A gazdálkodó szervezetek – egyéni vagy társas vállalkozás – tulajdonformától, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül kötelesek a székhelyként, telephelyként, vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlan égéstermék-elvezetőjét ellenőriztetni, szükség szerint tisztíttatni.

Jelenleg minden megyében van legalább egy kéményseprőipari szolgáltató, így ezt a munkát tőlük kell megrendelni, az ingatlanban működő tüzelő- és fűtőberendezés típusától függő gyakorisággal: gázüzemű és zárt égésterű eszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente. Ahol egy megyében több szolgáltató tevékenykedik, ott az eddigi kéményseprőkörzet szerinti felosztásban látják el az egyes településeket. Az erről szóló országos nyilvántartás a BM OKF honlapján elérhető: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_kemenysepro_lista

Amennyiben egy gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelemhez küldi el megrendelését, akkor a kéményseprőipari szerv ügyfélszolgálata – a megkeresés formájának megfelelően szóban vagy írásban –  tájékoztatja, hogy mely szolgáltatók végzik a kéményseprést az adott megyében, velük hol és miként vehetik fel a kapcsolatot.

Speciális helyzetben azok a gazdálkodó szervezetek vannak, amelyek nem egy önálló ingatlanban működnek, hanem olyan társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben, ahol a kémény osztatlan közös tulajdonban van. Ezekben az úgynevezett albetétekben az ellenőrzést a tervezett sormunka keretén belül – külön megrendelés nélkül – a katasztrófavédelem végzi, de a tevékenységért költségtérítést kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprőipari tevékenység költségének az érintett ingatlanra jutó arányos része.

A sormunkán felüli – egy-egy kémény használatbavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos – kéményseprői tevékenységet abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet önálló ingatlanban működik, a nyilvántartásba vett kéményseprőipari szolgáltató, ha az ingatlan társasház, vagy lakószövetkezet része, akkor közfeladatként a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi, költségtérítés ellenében.

A katasztrófavédelem ellátási területén működő nyilvántartásba vett kéményseprőipari szolgáltatók megyei bontásban a mellékelt táblázatban tekinthetőek meg:

kemenyseproipari-szolgaltatok-megyei-bontasban-20161111

Testületi gyűlés lesz november 17-én

Dunaszentgyörgy polgármestere november 17-én, csütörtökön 16 órára hívta össze a képviselő-testület soron következő gyűlését a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermébe. A tervezett napirendi pontok a következők:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése.
2. Pályázat benyújtása a meghirdetésre kerülő JETA támogatás elnyerésére.
3. Az október 1-én megrendezett „Szüreti nap” költségeiről szóló beszámoló.
4. Dönés a helyi adók mértékéről.
5. A tolnai Szennyvíztelep felújításról fenntartási jelentés elkészítésével kapcsolatos döntés.
6. Mezőföldvíz Kft. 2016. évi bérleti díj terhére végzett felújítások elfogadása.
7. A TEIT Társulási Megállapodás módosítása.
8. Egyebek

Megszakítás