Lista havi bontásban: augusztus 2013

Képviselő-testületi gyűlés lesz csütörötökön

Soron következő gyűlését augusztus 29-én, csütörtökön, 16 órától tartja az önkormányzat képviselő-testülete.

A tervezett napirendi pontok:
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
3. Az idei Szüreti Nap (szeptember 28.) költségeinek meghatározása
4. A TEIT-tel megkötött szerződés módosítása
5. Csapadékvíz elvezetési beruházások megvalósítása
6. Egyebek.

Tankönyvosztás, évnyitó, pótvizsga

Henczéné Borbás Márta, az iskola igazgatója tájékoztatása szerint, a tankönyvek kiosztása az első tanítási napon lesz.
Az alsósok szülői értekezletek keretében délután kapják meg a könyveket, a felsősöknek az osztályfőnökök adják ki délelőtt.
Csak az kap tankönyvet, aki befizette a Könyvtárellátó Nonprofit Vállalattól kapott a csekket, illetve mellékeli a térítésmentesen tankönyvhöz jutáshoz szükséges szükséges papírokat.

Az évnyitó szombaton 17 órakor lesz az iskola udvarán, rossz idő esetén a Faluházban.
Az évnyitón mindenkinek jeleznie kell étkezési igényét a hétfői napra.

A pótvizsga időpontja: 2013. augusztus 29. 8 óra, helye: az iskolában.

Újra folymatosan van, és lesz is ivóvíz a községben

– “Mindenki teszi a dolgát az ivóvíz-ügyében, megszűnt az anomália, újra normalizálódott a nyomás, van víz a településen” – tájékoztatott a polgármester.
Mint mondta, a szolgáltató, hét elején tett ígéretének megfelelően, immár tudja biztosítani a kellő mennyiségű vizet a falu lakóinak.

Vízhiány – hamarosan megoldódik a probléma

Mint már valamennyien tapasztalhattuk, két napja akadozik Dunaszentgyörgy vízellátása.
Megtudtuk: a rendkívüli, hosszan tartó forróság miatt a jelenlegi vízbázisok kapacitása kimerült, az éjszakai tartalékok a délelőtt folyamán kiürülnek.
Arra kérik a dunaszentgyörgyieket, hogy amikor lehetőségük van rá, fogjanak fel maguknak vizet. Emellett elképzelhető, hogy vízkorlátozást is elrendelnek majd hétköznapokon, napközben, amikor a lakók nagy része dolgozik, annak érdekében, hogy estére megfelelő mennyiségű víz álljon a családok rendelkezésére.
+++
Hencze Sándor polgármester a szolgáltatóval, valamint a tavalyi, 160 milliós (jelenleg még garanciális) tengelici ivóvízkút-beruházás kivitelezőjével tárgyal a hét elején arról, mit lehetne tenni a vízellátás normalizálódása érdekében. Véleménye szerint 3-4 hét alatt az új, tengelici kút helyzete rendeződik, és ismét jöhet onnan a szükséges mennyiségű ivóvíz.
Addig pedig a régi, Malom utcai kutat tisztítják ki a szakemberek, hogy a hiányzó vízmennyiséget pótolni lehessen, így 2-3 napon belül ideiglenesen megoldódik a vízprobléma.
A tartálykocsit érintő kérdésre úgy reagált a polgármester: ennek beállítása a vízmű feladata, de egyelőre, ha akadozva is, de van víz a faluban, így a tartálykocsi vélhetően várat még magára, és remélhetőleg nem is lesz rá szükség.
A napokban minden háztartásba szórólapokat juttatnak el, amelyben az is szerepel majd, hogy amennyiben lehet, a lakosság takarékoskodjon a vízzel, lehetőleg ne locsoljon.

„Ezt látnod kell”

Jézus az, aki látóvá tehet – nyisd meg a szívedet! / János ev. 9. rész/

„Ezt látnod kell, hogy a hatalmas Isten mi mindent meg tud cselekedni.” – tanulták a dunaszentgyörgyi református napközis hittantáborban részt vevő gyermekek július nyolcadikától – tizenkettedikéig. A tábort vezetők megpróbálták megértetni és megláttatni a gyermekekkel, hogy a mi életünkben is történnek csodák. .
Az eltelt egy hét alatt hatvannyolc gyermek, kilenc ifi figyelt Molnár Zsolt faddi és Apostagi Adorján paksi lelkipásztorok tanítására. A cél az volt, hogy a gyerekek minél közelebb kerüljenek Istenhez.
A tábor életéhez szorosan hozzátartozott egy-egy bibliai történet megismerése, és az ehhez kapcsolódó igehelyek és témák megbeszélése, az aranymondások tanulása is. A programokból imádság, az énektanulás sem maradhatott ki. Ezek mellett rengeteg játékot, vetélkedőket, néptánc tanulást, kézműves foglalkozást is beiktattak, filmeket vetítettek a gyerekeknek, akiket életkoruk alapján négy csoportra osztottak. A reggeli gyülekezőt követve a templomban rövid áhítattal kezdődött a nap, és azzal is zárult este hat órakor. A gyermekek az Isten igéjéből kapott lelki, szellemi „táplálékon” kívül sok-sok finomságban részesültek a szülők és a gyülekezet tagjainak jóvoltából.
A tábort Ráczné Pető Ildikó hitoktató vezette fáradtságot nem ismerő odaadó munkájával, a lelkes fiatalok segítségével. A közösségben eltöltött idő zavartalan lebonyolításához a gyülekezet asszonyai is hozzájárultak.
Faddi és gerjeni gyermekek, ifik is részt vettek a táborban. A záró napon Apostagi Adorján és felesége bizonyságot tett életük történetéből – ma is vannak csodák, vallották.
Egy nappal meghosszabbították a tábort, és családi napot iktattak be a gyermekek szüleivel, amely nagy sikert aratott úgy a gyermekek, mint a felnőttek körében.
Az utóbbi évek legnagyobb létszámú tábora volt az idei, ezért hálás köszönet a szülőknek,
az oktatóknak, a segítő kezeknek, s azoknak kik adományaikkal hozzájárultak a gyermekek hasznos időtöltéséhez.
Ez alatt az egy hét alatt bebizonyosodott, milyen jó az egymással való törődés és milyen hatalmas az Isten gondoskodó szeretete. A reggeltől estig tartó együttlétben a gyermekek lélekben feltöltődve, meggazdagodva, térhettek otthonukba.

Megszakítás