Lista havi bontásban: augusztus 2019

A Dunaszentgyörgyi Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

207499

A Dunaszentgyörgyi Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

Tájékoztató lakossági fórumról

lakossagi_forum

Tájékoztatjuk a település lakosságát, az érdekképviseleti szerveket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak alapján Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata kezdeményezi a község településrendezési eszközeinek módosítását.

A településrendezési eszközök módosításánaktársadalmi egyeztetése során, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a készülő dokumentumokról.

A módosítás tárgya, célja: A településrendezési eszközök módosítása annak érdekében, hogy a Kalocsa – Paks térségében tervezett új Duna-híd és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra Dunaszentgyörgyöt érintő elemei megvalósulhassanak.

A tájékoztató időpontja: 2019. augusztus 14. 14.30. óra

Helyszíne: a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (7135, Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90. fszt)

A dokumentumok véleményezési anyaga elkészült, amelyek megtekinthetőek az önkormányzat honlapján (www.regi.dunaszentgyorgy.hu), illetve a Polgármesteri Hivatal épületében.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételeiket a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el;

a.) papír alapon Dunaszentgyörgy Község polgármesterének címezve a 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90. szám alatti címre,

b.) elektronikus úton a phivdsztgy@tolna.net. e-mail címre.

Dunaszentgyörgy, 2019. augusztus 2.

Hencze Sándor
polgármester

Megszakítás