ÚJABB BERUHÁZÁSOK

Útfelújításról és parkoló építésről döntött elsőként május 22-i ülésén az önkormányzat képviselő-testülete.
Hencze Sándor polgármester elmondta, hogy a beruházás nem közbeszerzés-köteles, ennek ellenére több ajánlatot is bekértek, és lefolytatták a szükséges eljárást. A költségvetési rendelet tartalmazza a kiadást. A beruházásban szerepel egy 10 állásos kerékpártároló is.
A képviselők elfogadták a KÉSZ Kft. 17.788.382.-Ft bruttó összegű ajánlatát, és megbízták az ajánlatban szereplő munkák – Várdomb u. 6-os út csatlakozásában lévő parkoló építése, a temető előtti parkoló építése, Kossuth u. felújítása a Várdomb u. és a Tűzoltószertár közötti szakaszon – elvégzésével.
A következőkben ledes közvilágítás kiépítéséről tárgyaltak.
A polgármester szólt arról, hogy Bikácson ledes közvilágítás működik, és az ottani polgármester jó véleménnyel van róla. Eloszlatta azt a kételyt is, hogy esetleg nincs olyan fénye, mint a jelenleginek. Kevesebb a karbantartási költség is, 3,5 év alatt megtérül a befektetés, ami belefér az idei évbe, megvan rá a költségvetési fedezet.
Szabóné Oláh Gyöngyi képviselő kérdésére válaszolt, 5 év a garancia a világításra.
A képviselők elfogadták a TeGaVill Kft 3.701.700.-Ft nettó összegű ajánlatát, és megbízták a céget az ajánlatban szereplő munkák elvégzésével.
Jogszabályi aktualizálás tette szükségessé a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és határoztak arról is, hogy a víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban eddig hozott döntéseket nem kívánják megváltoztatni.
A testület meghívást kapott a borsodszentgyörgyön tartandó, Szentgyörgy nevű települések találkozójára. A képviselők arról döntöttek, hogy a részvétellel kapcsolatosan felmerülő költségeket inkább dunaszentgyörgyi rendezvényekre költenék, így a meghívást köszönettel visszautasították.
Végül Hencze Sándor tájékoztatót tartott a REKOM Kft-vel és a Mezőföldvíz Kft-vel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a REKOM Kft-nek gondot okoz a lerakási járulék viselése, ezért ezt meg kell oldani, hiszen a cég nonprofit, és nem jó, ha nagymértékű hiánnyal küzd.
Hajdú László képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke úgy gondolja, hogy valószínűleg a fogyasztókra terhelik majd rá, de az állam is dönthet például az adóelengedés mellett, bár azt is valamiből pótolni kellene.
A polgármester hozzátette, hogy a Mezőföldvíz Kft-nél április 24-én taggyűlést tartottak, amin többek között elfogadták az üzleti beszámolót. Minden rendben van a céggel, jól működik.
Befejezésül megköszönte a képviselők munkáját, és bezárta az ülést.

Megszakítás