BALLAGÁS ÉS ÉVZÁRÓ

Az ünnepélyes tanévzárót és a végzősök ballagását június 21-én reggel tartották az általános iskola udvarán.
A ballagók a hagyományokhoz híven körbejárták az iskola és az óvoda épületét, majd az évzáró következett.
Henczéné Borbás Márta igazgató beszédében egyebek között elmondta, a Klebelsberg Iskolafenntartó Társulás keretében működő iskola első tanéve ez. Úgy véli, az új rendszer megfelelően működik.
A későbbiekben szólt az iskolai hiányzásokról, a tanulók eredményeiről:
– Van, aki megközelítette vagy túlteljesítette a megengedett 250 órai hiányzást. Néhány esetben a szülők sem tudtak vagy később értesültek a hiányzásról, ami elsősorban az ő felelősségük. Kérem őket, a következő tanévben jobban figyeljenek a gyerekekre.
– Az egyéni értékeléseket tartalmazó bizonyítványokat az ünnepély után a 153 tanulóból 151 kapja kézbe az osztályfőnököktől. Nem mondható el, hogy tanulás terén mindenki megfelelt a követelményeknek, hisz azokat nem mindenkinek sikerült teljesítenie. Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga 3,24. Leggyengébben a hetedik osztályosok teljesítettek 2,97-es átlaggal, a legjobb eredményt alsó tagozatban a harmadik osztály érte el (4,2 osztályátlag), felsőben pedig a nyolcadik osztály lett a legjobb, 3,8-as átlaggal. Az eredményeknek köszönhetően valamennyi végzős az első helyen megjelölt középiskolában folytathatja tanulmányait: ketten gimnáziumban, hatan szakközépiskolában, egy tanuló pedig szakképző intézetben. Sajnos évek óta kitűnő minősítésű bizonyítványt csak alsó tagozatban tudunk kitölteni, így van ez az idén is. Összesen négy elsős büszkélkedhet ilyen eredménnyel: Katz Hajnalka, Kiss Laura, Nagy-Mélykuti Fanni és Pál Melitta. Szomorú, hogy jeles bizonyítványban sem bővelkedünk. A mai napon tíz alsós tanuló: Ambrus Melánia, Kacz Éva Debóra, Simon Virág, Tolnai Lilla, Vörös Zsófia, Ambrus Zsolt, Széperdei Milán, Binder Zoltán, Czimmer Anna, Lovasi Noémi és csak egy felsős: Csibi Zsófia vehet át ilyen minősítést. A szorgalom és kitartás, az odafigyelés a következő tanulóknál is jelen van és csak két négyes csúszott be az ötösök közé; dicséretet érdemel: Debreceni Sándor, Farnek Niki, Váli Péter és Váradi Viktória. Gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk mindannyiukra, reméljük, hogy ez a hozzáállás mindvégig megmarad. A tantestület azzal hálálta meg a jó tanulók munkáját, hogy az utolsó héten minden osztály két legjobb tanulóját elvitte kirándulni. Az alsósok Szekszárd, a felsősök Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtek meg, hangulatos, vidám napot töltöttek együtt.
Amíg a szülők gyermekük mellett állnak, figyelik, segítik, bátorítják, ellenőrzik őket, addig tudnak is eredményt felmutatni, de mihelyt érzik a lazulást, a szülők háttérbe vonulását, azonnal romlanak az eredmények is. Kevés bennük a kitartás, a tudás iránti vágy, szükség van az állandó odafigyelésre, megerősítésre, visszaigazolásra.
Az értékelésnél is figyelembe vesszük, hogy minden gyermeknek más képességei vannak, másképp tud felkészülni. De a nemtanulást, a lustaságot, kötelesség elmulasztását, sokszor a szándékosságot nem tudjuk, és nem akarjuk tudomásul venni. A tanulók egy részénél jellemző és rendszeres volt az alapkötelességek elmulasztása, a házi feladat hiánya. Sok esetben ezek a problémák a szülőkkel való beszélgetés után sem szűntek meg. A pedagógusok felé pedig nagy elvárások vannak. Ez az egyik olyan hivatás, amihez mindenki ért, mindenki jobban tudja, mint az, aki tanulta. Ahhoz, hogy a munkánkat jól el tudjuk végezni, a nevelőnek is kell, hogy elvárása, igénye legyen mind a szülő, mind a gyerek irányába.
A 15 állandó és a 6 óraadó pedagógus igyekezett tapasztalata, tudása legjavát adni. A nevelő munka csak akkor lesz hatékony és sikeres, ha a gyerekek érdekében azonos módon gondolkodunk a szülőkkel és együttműködünk. Ehhez a család részéről bizalom kell, és ezt kérem önöktől. Ha ez nem így történik, akkor kudarcot élünk át mindannyian. Sajnos ez történt most 13 család esetében is, hiszen 12 felsős és 1 alsós diák nem tudta, de volt olyan is, aki nem akarta teljesíteni az előírt minimumkövetelményeket. Közülük 6 tanulónak esélye sincs a pótvizsgán javítani, több mint 3 tantárgyból kaptak elégtelen osztályzatot. Vannak olyanok is, akik 8 tantárgyból nem érték el a minimum szintet. Számukra csak az évfolyamismétlés lehetősége maradt. A többiek – heten – nyáron komolyan veszik a tanulást, és akarnak, szánnak időt a felkészülésre, akkor augusztus 27-én sikeresen teljesíthetnek a pótvizsgán.
A legjobb iskolai eredmény informatikából született, a leggyengébben pedig a kémia és a történelem tantárgy sikerült.
A következőkben az egész napos iskoláról is szó esett, továbbá köszönetét fejezte ki az igazgatónő a diákok, a szülők és munkaközösségük, valamint kollegái felé.
– Ettől a tanévtől a törvény előírta, hogy a gyermekeknek 16 óráig az iskolában kell tartózkodniuk, ez alól a szülő írásos kérelme alapján az igazgató adhat felmentést. Jó dolog ez, mert a gyerek nem az utcán, a játszótéren, kulccsal a nyakában bolyong, hanem felügyelet alatt áll. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az iskolai feladatait maradéktalanul el tudja a diák végezni, mert ez délutáni két órában lehetetlen. Napközi ellátást 100-an, tanulószobai szolgáltatást pedig 37-en igényeltek és mindannyian jól érezték magukat, sőt, akiket hazakértek, azok is szívesen itt maradtak volna.
Kedves diákok!
Köszönöm a helytállást és külön köszönöm azoknak a szorgalmát és odaadó munkáját, akik a tanévben valamilyen versenyen részt vettek, illetve aktív szerepet vállaltak a közösségi munkában. Nagy öröm volt számomra, hogy a sikerek az országos versenyekig is eljuttattak bennünket. Dicsőséget szerzett iskolánknak és falunknak a lány futócsapat: Balog Kinga, Benedek Sára, László Szandi, Hajpál Melissza; valamint a polgárvédelmi szakkörösök közül Kacz Dáriusz, Józsa Niki, Kulcsár Ágnes és Furka Csongor.
Nagyon fontos, hogy ahol tanulunk, dolgozunk, élünk, jól érezzük magunkat. A jó iskolai közösség kialakításához mindenkire szükség van. Fontosnak tartom a sport szeretetére nevelést és ebben partnerre is találtam kollégáimban. Több versenyen is részt vettünk, a diákok szép eredményeket értek el. Az iskolával kapcsolatban álló civil szervezetekkel is jól együttműködünk, és a helyi önkormányzat is mindenben segíti munkánkat.
Kedves szülők!
Köszönöm a segítségüket, támogatásukat, a pozitív és negatív kritikájukat. A segítő, építő és megfelelő hangnemben elmondott véleményekre mindig szükség van, sokat tanulhatunk belőle. A megvalósítható ötleteket pedig igyekszünk a gyakorlatban alkalmazni is. Elismerés jár a szülői munkaközösség tagjainak is. Sokat segítettek az idei évben osztály- és iskolai szinten egyaránt. Köszönöm Debreceniné Badics Szabinának, az SZMK vezetőjének, hogy összefogta és irányította a kis csapatot. Kettő nyolcadikas tanuló szüleinek külön köszönetet szeretnék mondani, akik nyolc éven keresztül támogatták munkánkat, segítettek akkor is, amikor nem kértük. Jól esik ez nekünk, hogy számíthatunk a szülők együttműködésére. Köszönet jár tehát a Balog szülőknek és Kiss Ildikónak a segítségért.
Kedves kollegák!
Nehéz, de örömteli feladat az ifjúság nevelése, oktatása. Egyre kevesebb megértést, dicséretet, köszönöm szót kapunk a munkánkért. Nem is ezért tesszük a dolgunkat, de a támogatás néha jól esik. Amiért mi dolgozunk, az a gyermeki ölelés, a simogatás, a mosoly, a csillogó szemek, a jó szó és a hangos nevetés, és ezek valamelyikéből a tanév mind a 180 napjára jutott. Köszönöm kitartó és türelmes munkátokat, jó pihenést és felöltődést kívánok a szünidő napjaira.
Pedagógiai munkánkat a technikai dolgozók segítik. A rendezett környezetért, a finom ételekért, a rendben zajló ügyintézésért ők is felelősek, és köszönet jár munkájukért.
Ezt követően Henczéné Borbás Márta igazgató és Fotyékné Frast Margit igazgató-helyettes jutalomkönyveket és okleveleket adott át a legjobban teljesítő diákoknak, majd a tanévet ünnepélyesen lezárták.
A ballagási ünnepély ez után vette kezdetét a hetedik osztályosok, majd a ballagók megható műsorával.

Megszakítás