Lista havi bontásban: október 2014

Vadrózsa Népi Együttes – 20 éves jubileumi műsor

vadrozsa_n

Ünnepség az októberi forradalom tiszteletére

2014-56

A Csapó Vilmos Általános Iskola és Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata meghívja önt az 1956-os forradalom tiszteletére szervezett megemlékezésre.
Helyszín: Dunaszentgyörgy, Faluház
Időpont: október 22., 17 óra.

A RÉGI-ÚJ KÖZSÉGVEZETÉSE MARAD DUNASZENTGYÖRGYNEK

polgarmesteri_hivatal

Vasárnap lezajlottak az önkormányzati választások.

A polgármester ismét Hencze Sándor lett, a képviselő-testület összetétele alig változott: Szabóné Oláh Gyöngyi “helyébe” (aki idén nem indult a választáson) Horváth István lépett, a többi öt képviselő személye változatlan: Gödör József, Gyöngyösi Ferenc, Hajdu László, Horváth István, Széperdei Csaba, Taricskó István János.

A számok nyelvére lefordítva az eredmény a következő lett (forrás: Nemzeti Választási Iroda):
A szavazásra jogosultak 37,1 %-a élt alkotmányos jogával, ez mintegy négy százalékkal alacsonyabb az országos részvételi adatnál.

Hencze Sándor polgármester-jelölt 626 szavazattal ( 71,46 %) győzött vetélytársával, Moncz Henrikkel szemben, aki 250 szavazatot szerzett (a szavazatok 28,54 %-át).

A képviselőkre adott voksok megoszlása:
Taricskó István János 569 szavazat
Horváth István 531 szavazat
Széperdei Csaba 501 szavazat
Gödör József 491 szavazat
Hajdu László 490 szavazat
Gyöngyösi Ferenc 385 szavazat
Weinhardt Csabáné 317 szavazat
Moncz Henrik 286 szavazat
Lovasi Zoltán: 281 szavazat
Lukács József 260 szavazat
Samay László: 189 szavazat.

Valamennyi jelölt függetlenként indult – és az új törvény szerint – öt évre szól a mandátumuk.

2014. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Bursa-Hungarica

Felhívom Dunaszentgyörgy község lakosságának a figyelmét, hogy az idei évben is kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat a 2014/2015. tanév II. félévére és a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan. A pályázatot 2014. november 7-ig nyújthatják be a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal dunaszentgyörgyi Hivatalához. A benyújtott pályázatokat 2014. december 8. napjáig elbírálja az önkormányzat, melynek eredményéről tájékoztatást kapnak a pályázók, valamint helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a település lakói számára.

A pályázati kiírás részletes leírását innét letölthetik: kormany.hu, illetőleg felhívom figyelmüket, hogy a pályázattal kapcsolatban további információt a dunaszentgyörgyi Hivatal Titkárságán kérhetnek.

Dunaszentgyörgy, 2014. október 1.

Tisztelettel:
Hencze Sándor
polgármester

————————————–

Pályázati kiírások:

“A” típusú Pályázati Kiírás

“B” típusú Pályázati Kiírás

 

 

 

VÁLTOZÁS A GYERMEKORVOSI RENDELÉSBEN!

2014.október 1-től a gyermekorvosi rendelés megváltozik.

Rendelés:
hétfő 15-17 óráig
kedd 11.30-13.30-ig
szerda 13-15 óráig
csütörtök 11.30-13.30-ig
péntek 13-15 óráig
Hétfő, szerda, péntek – rendel Dr. Boros Hilda gyermekorvos
Kedd, csütörtök – rendel Dr. Angyalosi Zsuzsanna gyermekorvos
16 órától a sürgős eseteket a paksi ügyelet látja el. Tel: 410-222

Az augusztusi testületi gyűlésről

A lejárt határidejű határozati javaslatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását követően a szeptember 27-re tervezett szüreti nap költségeiről tárgyalt a képviselő-testület augusztus 21-i ülésén.
Hencze Sándor polgármester elmondta, hogy az EU-s pályázat nem nyert, sajnos Tornyos, és Nieste nem regisztrált a szükséges internetes felületen. A határozati javaslatban szereplő összeg vonatkozásában csak azzal nem számolt, ha nem lesz elég szállásadó, és kell fizetni szállást. A fellépők tekintetében a pénzügyi bizottság előtt is kikristályosodott javaslat az, hogy Király Viktort, és Nótár Maryt hívják meg, ha pedig nem tudnak eljönni, előbbi helyett Radics Gigit, utóbbi helyett Márió a harmonikást. (Mint utóbb kiderült: a sztárvendég Kozsó és Baricz Gergő lesz – a szerk.)
Szabóné Oláh Gyöngyi képviselő Szabó Leslie-t is figyelembe ajánlja.
Gödör József képviselő azt javasolta, hogy tegyenek ki testvértelepülési táblákat, Bonyhádon készítenek ilyet.
Végül a testület úgy döntött, hogy a szeptember 26-27-28-án megrendezésre kerülő szüreti napok költségeinek fedezetére 2.000.000 forintot biztosít a költségvetéséből.
Gödör József képviselő javaslatát is elfogadták, melynek értelmében 4 darab táblát helyeznek el a Faluháznál a testvértelepülések, és Dunaszentgyörgy címerével.
Ezt követően úgy határoztak, hogy a közalkalmazotti létszámot egy fővel bővítik, az ehhez szükséges forrásokat a költségvetéséből biztosítják.
Döntöttek a József Attila utcai 955/2 hrsz.-ú ingatlan 700.000 Ft. értékben történő megvásárlásáról. Záportározót alakítanak majd ki itt.
Járda és útburkolatok felújítását tárgyalták az 5. napirendi pontban.
A polgármester elmondta, hogy valamennyi beruházás belefér az idei költségvetésbe, és az összérték nettó 15 millió forint alatt van. A beruházás keretében elkészülhetne még zúzott kőből a Temető utcát a Vörösmarty utca szilárd burkolatával összekötő szakasz, ez 500.000.-Ft-os többletkiadást jelentene.
A képviselők elfogadták a KÉSZ Kft. előterjesztett kivitelezési árajánlatát, és megbízták a céget az abban szereplő munkák elvégzésével.
Döntöttek a 0133/280 hrsz.-ú külterületi ingatlan (szántó) Debreczeni Sándor helyi gazdálkodónak történő eladásáról.
Módosították a tolnai szennyvíztisztító telep megvalósítására létrehozott önkormányzati társulás megállapodását, majd az egyebek napirendi pontokat tárgyalták.
Hencze Sándor kérte a kérdéseket, véleményeket Badics Benő nevének a világháborús emlékművön történő feltüntetésével kapcsolatban. A kérelmezők tudtak a dunaszentgyörgyi emlékmű készítéséről, de az elhunytnak volt Nagyváradon emlékműve, amit viszont most már nem tudnak látogatni. A polgármester azt javasolta, hogy másokhoz hasonlóan, ha a munkálat díját megfizetik a kérelmezők, kerüljön fel az emlékműre Badics Benő neve.

Határoztak arról is, hogy támogatják pályázat benyújtását a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2014. évi II. fordulós pályázatára, melynek célja az önkormányzat tulajdonában lévő konyha épületének energetikai racionalizálása: melegvíz-ellátásának korszerűsítése.
A beruházás teljes költsége összesen 2.703.873 Ft (az összeg az áfát tartalmazza). A projekt elszámolható összköltsége: bruttó 2.703.873.-Ft., 95%-os támogatási intenzitás esetén az önrész bruttó 135.194.-Ft.
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges 135.194.-Ft önrészt a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete felhalmozási kiadások fedezete terhére biztosítja, és felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket arról a felmerülő a kérdésről: a szüreti napi rendezvényen szedjen-e az önkormányzat helypénzt? Az a pénzügyi bizottság véleménye: mivel az önkormányzat által meghívott – komoly – iparművesek jönnek, ne legyen helypénz. Ezt javasolja a maga részéről is. A javaslattal a testület egyetértett.
A továbbiakban azt a tájékoztatást kapták a képviselők, hogy megvásárolható az önkormányzat által az atomerőműtől bérelt Opel gépjármű. 400.000-500.000.-Ft-ért vásárolná meg az önkormányzat, a jelenlegi ára is ennek megfelelő, 471.000.-Ft. Most volt az autó szervizelve, műszakiztatva.
A képviselők úgy döntöttek, hogy 471.000 Ft-ért megvásárolják az eddig bérelt Opelt.
Hencze Sándor elmondta, hogy a víziközmű-szolgáltató Dunaág Kft. nem szolgáltathat, átmenetileg azonban köteles biztosítani az ellátást, addig, amíg a kijelölt szolgáltató, azaz a Mezőföldvíz Kft. nem veszi át a szolgáltatást. Erre 120 napjuk van. A Dunaág Kft. egyik tulajdonosa, az Aquainvest viszont 11-12 millió forintot követel az önkormányzatoktól, azt az összeget, amit a Dunaág Kft. fizetett az önkormányzatoknak az üzemeltetési szerződések megkötésekor. Az önkormányzatok ügyvédje, dr. Glósz Gábor szerint nem kell fizetni, de a gyors elválás érdekében dönthetnek az önkormányzatok úgy, hogy megegyeznek. A polgármesterek számítása szerint bő 5 millió forintról lehet csak szó. A kérdés, hogy fizessen-e az önkormányzat, és ha igen, mennyit? Az Aquainvest ügyvezetője, Gesztesi László azzal fenyegetőzik, hogy azon lesz, minél nehezebben menjen az átadás.
Szabóné Oláh Gyöngyi az iránt érdeklődött, hogyan állnak a fejlesztések. Hencze Sándor válasza szerint időarányosan megtörténtek. A teljes csőcsere 2 milliárd forintba kerülne. Véleménye szerint 1,8 millió forintot fizessen meg az önkormányzat a mielőbbi átadás érdekében, de többet ne.
Széperdei Csaba képviselő tájékoztatta a képviselőket a pénzügyi bizottság véleményéről, mely szerint ne fizessenek; a polgármester álláspontja: fontos érdek a mielőbbi átadás-átvétel.
Hencze Sándor végül szavazásra kérte a képviselőket: egyetértenek-e azzal a javaslattal, hogy „Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a víziközmű szolgáltató-váltás kapcsán 1.881.600.-Ft-ot megfizet a Dunaág Kft. részére.”? A testület 3 igen, 2 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.
Ezt követően Dr. Nagy Attila jegyző ismertette a Helyi Választási Bizottság tagjaira tett javaslatát, majd a testület határozott a tagok és póttagok személyéről. Ennek értelmében a tagok: Monos Sándorné, Fotyékné Frast Margit, Horváthné Dömötör Ágota, póttagok: 1. Kulcsárné Kiss Csilla, 2. Algács-Papp Ágnes
Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a képviselők munkáját és bezárta az ülést.

Megszakítás