Lista havi bontásban: november 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány Kuratóriumának pályázati kiírása 2018. évre

A Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány Kuratóriuma pályázatot
hirdet a 2018. évre

Olyan pályamunkákat várunk, amelyek alapján megállapítható, hogy a pályázó csoport vagy személy a település érdekében sikeresen, eredményekkel igazolhatóan kulturális, művészeti, hagyományalkotó vagy sport tevékenységhez kapcsolódó munkát végez, és ehhez anyagi támogatást kér.

A rendelkezésre álló összeg ötvenezer (50.000 Ft )forint.

A pályázat benyújtásának feltétele az alábbi nyilatkozat aláírása, illetve a korábbi években kapott támogatással való elszámolás az alapítvány felé. További feltétel az adatlap kitöltése.

A pályázatot írásban kell benyújtani az alábbi címre:
Dunaszentgyörgy i Kulturális és Sportalapítvány Kuratóriuma
7135 Dunaszentgyörgy Rákóczi F. u. 90.

A benyújtás határideje: 2017. december 10.
A kuratórium nyilvánosan hirdet eredményt a pályázatok elbírálása után az  2017. dec.17-én, vasárnap 15 órakor kezdődő Adventi Falunapon.

Pályázati_kiírás_2018-ra

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata csatlakozott az idei „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat kiírásához.

A pályázati kiírás Általános Szerződési Feltételei szerint meghatározott határidőnek megfelelően a település képviselő-testülete elbírálta a benyújtott pályázatokat. A pályázatok kiírásakor meghatározásra kerültek a szociális rászorultságot igazoló feltételek. Önkormányzatunkhoz 1 db pályázat („A” típusú) érkezett határidőre a formai követelményeknek megfelelve. Sajnos a benyújtott pályázat sem nyert támogatást, mivel a pályázó és a vele egy háztartásban élők 1 főre jutó havi jövedelme meghaladja azt az értékhatárt, amely alapjául szolgál a szociális rászorultság megállapításának.

A pályázatok bírálati anyaga megküldésre került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz.

Dunaszentgyörgy, 2017. november 27.

Hencze Sándor
polgármester

HIRDETMÉNY – másodfokú bírósági döntésről

Az új atomerűművi blokkok környezeti hatásvizsgálati eljárása

Tájékoztató a szelektív hulladékok pótlólagos elszállításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2017. november 18. napján (szombaton) szállítja el a felhalmozódott szelektív hulladékokat (zöld-, papír- és műanyag hulladék)

MEGHÍVÓ – A Duna Összeköt Egyesület tájékoztató fórumot tart

Dunaszentgyörgy meghívó fórum

ÁTMENETI VÍZHIÁNY

avatar

Átmeneti Vízhiány_2017.11.14

A Paksi Központi Orvosi Ügyelet új helyre költözött

2017. november 8. szerdai naptól

Pakson, a Tolnai u. 2. sz. alatt,

az egykori konzervgyár területén,

a korábban „Atomland” néven ismert épületben működik tovább.

A betegek ellátása a korábban megszokott rendben történik.
Megszakítás