Lista havi bontásban: április 2014

FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás:

Ideje: 2014. április 28 – 29.    8.00 – 16.00 óráig
Helye: II. sz. Óvoda (Várdomb u. 26.) vezetői iroda

Beírathatók azok a gyermekek, akik  a harmadik életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltik.
Előjegyezzük azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2015. május 31-ig betöltik.
Kötelező beíratni és rendszeresen óvodába járatni azokat a gyermekeket, akik a 2014/2015-ös tanév  folyamán az 5. életévüket betöltik és eddig nem jártak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük, hozzák magukkal a következő iratokat:

  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermekek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott körzethatárok szerint történik.

Dunaszentgyörgy, 2014. április 10.

Monos Sándorné
óvodavezető

Képviselőtestületi gyűlés


Soron következő gyűlését április 15-én kedden 16 órától tartja az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzati hivatal tanácstermében.

A tervezett napirendi pontok:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése
2. A paksi rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának megtárgyalása
3. A 2013. évi költségvetés módosítás és beszámoló elfogadása
4. A DSE (Dunaszentgyörgyi Sportegyesület) 2013. évi beszámolójának jóváhagyása
5. Az ÖTE (Önkéntes Tűzoltóegyesület) 2013. évi beszámolójának elfogadása
6. Az önkormányzatnak benyújtott kölcsönkérelmek megtárgyalása
7. A DSE együttműködési megállapodásának módosítása
8. A JETA pályázat benyújtásáról szóló döntés felülvizsgálata
9. A Hősi Emlékművön szereplő névsor bővítésének megtárgyalása
10. A TEIT társulási megállapodásának módosítása
11. Egyebek

MEGYEI ELSŐK A SZENTGYÖRGYI DIÁKOK


A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság április 11.-én rendezte meg megyei ifjúsági versenyét, melyen a kirendeltségi fordulók győztes általános és középiskolás csapatai indulhattak -tájékoztatott Boros Brigitta szóvivő.
Az idén 3 általános és 3 középiskolás csapat mérte össze tudását.
A versenyzőknek 6 állomáson kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, a hetedik állomáson pedig a mentőszolgálat munkatárainak segítségével egy ambu-babán mutatták be az újraélesztést.
A csapatok a díjakat Wéber Antal tűzoltó ezredestől, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vehették át.
A verseny során megszerzett pontok alapján az alábbi eredmények születtek:

Általános iskolai kategória:
I. Csapó Vilmos Általános Iskola, Dunaszentgyörgy
II. TONI Tamási Általános Iskola és Gimnázium Würtz Ádám Általános Iskolája, Tamási
III. Baka István Általános Iskola, Szekszárd

Középiskolás kategóriában:
I. Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Paks
II. Szent László Egészségügyi Szakközépiskola, Szekszárd
III. Vályi Péter Szakközépiskola, Tamási
A nyertes csapatok az országos döntőn képviselhetik megyénket.

Véradás


2014. április 15-én (kedd) véradó nap a Faluházban
10-15.30 óráig!
Az önkéntes véradókat szeretettel várjuk és egy kis vendéglátással!

A szentgyörgyi búcsú időpontja április 27.

Tájékoztató a 2014. április 6-án működő Szavazatszámláló Bizottságok összetételéről

Az 1. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága:

Németh Jánosné
Horváth Gábor
Csapó Istvánné
Pál Józsefné FIDESZ-KDNP
Moncz Henrik FIDESZ-KDNP
Weinhardt Csabáné MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP
Tell Vilmos Jobbik MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

A 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága:

Nyul Károlyné
Harangozó Zsuzsanna
Németh Ferencné
Bakos Ferenc FIDESZ-KDNP
Káldi Józsefné MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP
Sárközi Lászlóné FIDESZ-KDNP
Wolf Tibor Jobbik MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

A 3. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága:

Piller Csaba Zoltánné
Bazsó Margit
Rózsa Gyöngyi
Dömötör Gábor FIDESZ-KDNP
Gutermut Andrásné FIDESZ-KDNP
Benedeczky György MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP
Sándor Ferenc MSZP-EGYÜTT-PM-DK-MLP
Böcz Ferenc Jobbik MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

(a lista a 2014. április 3-i nyilvántartás alapján készült)

Eboltás -Hirdetmény

kutyaoltas
Értesítjük Dunaszentgyörgy község lakosságát, hogy

2014. ÁPRILIS 14-ÉN (HÉTFŐ) 8 – 12 ÓRÁIG ÉS
2014. ÁPRILIS 15-ÉN (KEDD) 13 – 16 ÓRÁIG
EBOLTÁS lesz a Polgármesteri Hivatal udvarán.

A kutyák veszettség elleni védőoltása, valamint a féregtelenítés kötelező!

 

• A VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS DÍJA EÜ. KÖNYVVEL NYILVÁNTARTOTT KUTYÁNKÉNT: 3.000,- FT.
• ÚJ EÜ. KÖNYV KIÁLLÍTÁSA ESETÉN KUTYÁNKÉNT: 3.500,- FT
• A HÁZNÁL ELVÉGZETT VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS DÍJA: 3.600,- FT
FÉREGTELENÍTÉSSEL EGYÜTT

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY A FENTI KUTYAOLTÁSON A MÁR KORÁBBAN BECHIPPELTETETT KUTYÁK BEOLTÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG.
Olyan kutyák esetében, amelyek bechippeltetésére még nem került sor, keressék dr. Bodnár János állatorvost.

Megszakítás