Rendeletek

A Dunaszentgyörgyi Önkormányzat érvényben lévő rendeletei:

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2021/3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA A 2/2022. (IV. 14.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA A 332021. (V. 17.) SZ. HATÁROZATTAL ÉS 52021. (V. 20.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL

Helyi Építési Szabályzat- Egységes szerkezetben

Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelet

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005.(ll.17.) sz. rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

10-2011_Anyakönyvi_rendelet

10-2015. Egységes szerkezetben – az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Dunaszentgyörgy-3-2005-Helyi_Építési_Szabályzatról

Helyi_adókról_szólórendelet_2015

RENDELET_talajterhelési_díj

Szervezeti és Működési Szabályzat

10-1993. a község címeréről, zászlajának létesítéséről és használatának rendjéről

11-2000. A Helyi köztemetőről és a temetkezésről

2012 évi beszámoló

A fák és cserjék ültetési, telepítési távolságának szabályairól

A köztisztviselők szoc., jóléti, kult., egész. jattatásairól

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjáról

Az állattartásról

Az ebtartásról

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat vagyonáról

Helyi Építési Szabályzatról

Helyi köztisztasági rendelet

Helyi vízgazdálkodási rendelet

Dunaszentgyörgyi Óvoda házirend 2013

Dunaszentgyörgyi Óvoda Nevelési Programja

 

Megszakítás