SZÍNVONALAS MUNKA FOLYIK AZ ÓVODÁKBAN

-riport Monos Sándorné óvodavezetővel-

A dunaszentgyörgyi óvoda működésének területén másfél évvel ezelőtt változások történtek, hisz az intézmény az általános iskoláról – annak a központi intézményfenntartó társuláshoz csatlakozásával – levált, fenntartója 2013 január 1-től Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata. Monos Sándorné óvodavezető az eltelt időszakról beszélt a Hírhozónak.

– A fenntartóval jó a kapcsolatunk, gazdálkodási feladatainkat a hivatal dolgozói látják el. Pénzügyi, gazdasági ügyekben a polgármester úr támogatja az elképzeléseimet, munkáltatói, személyi ügyekben előzetes tájékoztatás, egyeztetés után a döntést rám bízza. Szakmai kérdésekben, általában a nevelőtestület véleményét is figyelembe véve önállóan döntök.
Az iskolától való „elválás” az együttműködésben nem jelentett nagy változást. Az iskola vezetésével és nevelő testületével továbbra is jól működő szakmai kapcsolatot tartunk fenn. Fontosnak tartjuk, hogy az óvoda – iskola átmenet „zökkenőmentes” legyen a gyermekek számára. A tanítónők minden csoportban megismerkedtek az iskolába induló gyermekekkel. A nagycsoportosok is részt vettek egy-egy rendhagyó órán, ahol őket is bevonták a feladatok megoldásába.
Meghívjuk egymást az ünnepélyeinkre, az iskolai versmondó versenyen is részt vettek a gyermekeink. Tanév elején meglátogatjuk volt óvodásainkat az iskolában.
Az „elváláskor” az iskola igazgatónője felajánlotta segítségét, amit szeretnék itt is megköszönni. Mivel az önállósodásunk sok új feladatot adott, többször éltem is ezzel a lehetőséggel, és fordultam hozzá tanácsért.
– Hány gyermek jár az óvodába, illetve mennyien várhatóak szeptembertől?
– Az előjegyzések alapján 103 gyermeket vártunk év végéig az óvodába. A jelenlegi létszám: 97. Ez év január végén 2 gyermeket vittek el, négy előjegyzett gyermek pedig csak szeptemberben jön óvodába.
A Biga-csiga csoportba 22, a Napsugárba 26, a Bóbitába 24, a Pillangó csoportba pedig 25 gyermek jár. Tanköteles összesen: 38 kisgyerek, iskolába mennek 29-en, közülük ketten Paksra, így az első osztály létszáma 27 lesz. Az óvodai beíratás megtörtént, 29 gyermeket írattak be óvodánkba, az év végére várható létszám 103. A csoportok létszáma a 2014-2015ös nevelési évben a következőképpen alakul: Biga-csiga: 24, Napsugár: 27, Bóbita: 25, Pillangó: 27 gyermek.
– Milyen törvényi változások lépnek életbe várhatóan az óvodáztatással kapcsolatban?
– Idézek az ide vonatkozó törvényből. A kötelező óvodáztatás új rendje 2015. szeptember 1-től [Nkt. 8. § (2)]: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti (szemben a mostani ötödik életévvel), a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 2015. szeptember 1-jétől már nem az óvodavezető, hanem a jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól a gyermek ötödik életévének betöltéséig szülői kérelemre – az óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével – ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A mérlegelés szempontja: a gyermek jogos érdekének szem előtt tartása.
– Milyen programok voltak, lesznek az óvodákban?
– Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. Ezt nagyban megkönnyíti az óvónők pozitív és kitartó hozzáállása.
Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is tartalmazza. A programokat mindig várakozás, készülődés előzte meg. Alkalomhoz illő díszbe öltöztettük a csoportokat, és mindig igyekeztünk színvonalas műsorral szebbé tenni az ünnepeket.
Egész évben nagy gondot fordítottunk arra, hogy a környezetünk – csoportszobák, folyosó – az évszaknak megfelelően és ízlésesen legyen díszítve.
Rendezvényeink, melyeket már hagyományszerűen ünneplünk minden évben, a következők:
Őszi szüret, melynek keretében péntek délelőtt szüreti játékok az óvodában, szombaton pedig szüreti nap a futballpályán: délelőtt különböző programok, délután felvonulás az iskolásokkal és a népi táncosokkal, majd kulturális műsor a színpadon.
Novemberben bűvész előadást láthattak a gyerekek az óvodában.
Márton napi lámpás felvonulás – Várdomb utcai óvoda.
Decemberben Mikulás- és karácsonyi ünnepséggel kedveskedtünk óvodásainknak, mely során senki sem maradt ajándék nélkül. Hagyomány az óvodánkban, hogy karácsonykor ellátogatunk az idősek napközi otthonába, verses-dalos műsorral, és egy apró ajándékkal lepjük meg az otthonban tartózkodókat.
Januárban az SZMK retró bulit szervezett.
A telet farsangi bállal búcsúztatta el minden csoport, a mulatságot mindkét óvoda a Faluházban tartotta. A szülők nagyon eredeti, ötletes jelmezeket készítettek, sokat segítettek a szervezésben, a lebonyolításban, valamint tombola tárgy felajánlásaikkal nagyban támogatták óvodánkat. A csoportok műsora után süteménnyel, üdítővel kínáltuk a vendégeinket, tánccal, vidám hangulatban telt el a délután.
Télkergető (kisze égetés) – Óvoda utcai óvoda
Március 15-e megünneplése az egész óvoda részvételével a kopjafánál történt. Rövid műsorral emlékeztünk meg az ünnepről, majd minden gyermek zászlót, virágot, kokárdát tűzött a kopjafa köré. Az iskolai ünnepélyen ebben az évben a Biga-csiga csoport gyermekei vettek részt, ügyesek voltak, szép volt a műsoruk.
Tavaszköszöntő – Óvoda utcai óvoda. A gyerekek tavaszi versekkel, dalokkal köszöntötték a várva-várt jó időt. Állatokkal, növényekkel kapcsolatos találós kérdésekre válaszolhattak bábok segítségével. Mindenki nagyon élvezte az együttlétet, az érdekes feladatokat és játékokat.
Áprilisban Csernik Szende láb-bábos tartott előadást.
A Föld napján újra meghirdettük az „Egy gyerek-egy palánta” akciót. Lelkes volt minden csoport, sok virágot kaptunk a szülőktől, segítettek az ültetésben is.
A gyerekek játékos feladatok során szerezhettek ismereteket a víz, és a levegő jelentőségéről. Papírhajókat hajtogattak, amelyeket egy terepasztalon helyeztek el, majd délután hazavihették. Dézsában lévő vízből kiválogatták azokat a dolgokat, amelyek a vizet, és annak élővilágát károsítják. A szülők örömmel vették tudomásul, hogy ezen a programunkon is gyermekeikkel közösen vehetnek részt. Sokat és örömmel dolgoztak, megszépült az udvarunk.
Az iskolai versmondó versenyen négy óvodás gyermek vett részt. Valamennyien nagyon ügyesek, bátrak voltak, szépen mondták el a kiválasztott verset. Jutalmul könyvet és oklevelet kaptak, amire nagyon büszkék voltak.
Anyák napján csoportonként felköszöntjük az anyukákat, és a nagymamákat. Versekkel, dalokkal, és a gyerekek által készített ajándékkal kedveskedünk nekik.
Gyermeknapon reggel a gyermekeket feldíszített, hangulatos udvar várta, ahol a két csoport közösen szélforgókat készített (I. sz. Ó.).
Zenés tornával indult a program, ezt követően négy állomáson különböző játékos, ügyességi tevékenységekben vehettek részt a gyermekek. A feladatok teljesítéséért színes nyomdát kaptak a kezükre, volt, aki 27 pecsétet gyűjtött.
Délben finom gulyás (amit a szülők főztek bográcsban) és sok-sok sütemény várta a gyerekeket.
Óvodáinkban a gyermekeknek ebben a nevelési évben is lehetősége volt hitoktatásban való részvételre.
Programjaink szervezésénél jó partnereink a szülők, közreműködésükkel, felajánlásaikkal segítik a munkánkat.

Megszakítás