Lista havi bontásban: február 2017

Tájékoztató az engedély nélkül fúrt kutak legalizálásával kapcsolatos teendőkről

Engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

Beszámoló a képviselőtestület 2017. február 14-i gyűléséről

A képviselő-testület február 14-i gyűlésének napirendjei között meghallgatta és elfogadta a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Ezt követően elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét. Ennek bevételi és kiadási főösszege 511.224,- eFt. Az állami költségvetésből kapott normatív támogatás közel 238.000,- eFt, saját bevételeink 104.000,- eFt-ot tesznek ki, az előző évi pénzmaradvány pedig közel 170.000,- eFt, amely az elnyert támogatásokat és pályázati önerőket tartalmazza. Ebből 2017 évben várhatóan 213.000,- eFt beruházás és fejlesztés valósulhat meg. Ezt megelőzően döntés született arról, hogy a következő három évben az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 0,- Ft. lehet.

A harmadik napirendben elfogadta a képviselő-testület a DSE pénzügyi és szakmai beszámolóját és külön kihangsúlyozta az egyesület  elnöke és vezetősége által végzett jó munkát, valamint a kitartást a többletbevételek, támogatások és pályázati források megszerzése terén. A következőekben a helyi ÖTE pénzügyi és szakmai beszámolójának megtárgyalása következett, amelye szintén köszönettel fogadta el a képviselő-testület.

Ezt követően Lencsés Zoltán kérelmének újratárgyalása következett, amelyben bejelentette vételi szándékát az önkormányzat tulajdonában lévő és a sportpálya területéhez tartozó területrészre, amely 2191 m2 és eddig a szomszédos lakók bérelték, Kőműves Sándorné és Felnagy Józsefné. A képviselő-testület támogatta a terület eladását 1.500.000,- Ft áron a kérelmező számára. Továbbá az önkormányzat a következő két évben szolgáltatás csomagot vásárol 400.000,- Ft értékben az idei és a jövő évi szüreti napra.

A hatodik napirendi pont keretében a Képviselő-testület a kormány által előírt jogszabály változásának megfelelően megállapította a polgármester illetményét, amely így 548.443,- Ft lett.

A hetedik napirend alatt sor került a jegyző által javasolt módosításokra és a jogszabályi előírások miatt kiegészítésekre a Szervezeti és Működési Szabályzatban. Ezek többnyire az önkormányzat Képviselő-testületének működésére vonatkoznak.

Az egyebek napirend alatt döntést hozott a Képviselő-testület a Vörösmarty utca csapadékvíz elvezető árkainak, érintett kapubejáróinak és a járda felújításáról. A munkálatok vélhetően március és április hónapokban történnek és közel 11.000.000,- Ft-ba kerülnek.

Továbbá az önkormányzat úgy döntött, hogy kérelmet nyújt be az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 szánú pályázati kiírásra. Ennek keretében teljesen megújul az adminisztráció, informatika, a támogatás intenzitása 1000%-os, nem kell önerőt biztosítani.

Utolsó döntésként pedig elfogadásra került a polgármester ez évi szabadságolási terve.

Vadászterület Földtulajdonosi Közössége hirdetménye

szarvas

Vadászterület Földtulajdonosi Közössége hirdetménye

Megszakítás