Felhívás óvodai beíratásra

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
2015. szeptember 1-jétől 2016. augusztus 31. napjáig tartó nevelési évre
történő óvodai beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2015. április 28 – 29. 8.00 – 16.00 óráig

Helye: II. sz. Óvoda (Várdomb u. 26.) vezetői iroda

Beírathatók azok a gyermekek, akik a harmadik életévüket 2015. augusztus 31-ig betöltik.
Előjegyezzük azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2016. augusztus 31-ig betöltik.
Kötelező beíratni és rendszeresen óvodába járatni azokat a gyermekeket, akik a 2015/2016-os nevelési év folyamán a 3. életévüket betöltik.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük, hozzák magukkal a következő iratokat:

  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermekek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott körzethatárok szerint történik.

Dunaszentgyörgy, 2015. április 10.

Monos Sándorné
óvodavezető

Megszakítás