DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2021/3. SZ.MÓDOSÍTÁSA

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 33/2021. (XI. 25.), illetve7/2022. (I. 18.)
önkormányzati határozataiban döntött a község településrendezési
tervénekmódosításáról. A településrendezési eszköz (helyi építési szabályzat)
módosításának véleményezési tervdokumentációja elkészült.
Jelen egyeztetési szakasz folyamán a lakosságnak is lehetőséget biztosítunk a
tervdokumentáció véleményezésére. A tervmódosítás anyaga az önkormányzat
honlapján, az alábbi linken érhető el:
www.regi.dunaszentgyorgy.hu
A településrendezési eszközvéleményezési anyagával kapcsolatos észrevételeiket – a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről2020. évi LVIII. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján- 2022. február
8-ig kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a phivdsztgy@tolna.net e-mail címre.

Dunaszentgyörgy, 2022. január 24.

Tisztelettel:

Kirnyákné Balogh Mária
polgármester

RENDEZÉSI_TERV_MÓD_2021_3

Megszakítás