Polgármesteri évértékelő

Tisztelt Dunaszentgyörgyiek!

Egy meglehetősen hosszú, sok akadályt elénk gördítő év van a hátunk mögött, amikor a mindennapjainkat a járványügyi helyzet nemcsak, hogy nagyban megváltoztatta, de jól meg is nehezítette. Mindezek ellenére, – a ránk bízott felelősséggel – 2021-ben is igyekeztünk településünk működése, illetve fejlesztése érdekében végezni munkánkat. Beleértve a teljes önkormányzati tevékenységet, amelynek ugyanúgy szerves részét képezi a hivatali, a jegyzői, a polgármesteri, mint a képviselő-testületi és a bizottsági munka, valamint az önkormányzati intézmények tevékenysége is.
Ha visszatekintünk az elmúlt időszakra, a pandémiás helyzet az év közepétől a tekintetben kicsit enyhülni látszott, hogy már nemcsak a polgármesterek kizárólagos hatáskörében történt a döntéshoztal, hanem a képviselőtestületek is újra tanácskozhattak.
A nagyobb volumenű, esetlegesen a település egészére kiható ügyeket és a hozzájuk kapcsolódó, a 2021. szeptembertől decemberig terjedő időszakban meghozott, Képviselő-testületi döntéseket az alábbiakban – vázlatszerűen – tekintsük át!
A Képviselő-testület
– elfogadta a Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde 2021-2022. évi munkatervét,
– elfogadta a Vadrózsa Népi Együttes támogatási kérelmét, melynek értelmében 300.000 Ft. éves támogatásban részesül a tánccsoport,
– megtárgyalta Szabó Attila ingatlanvásárlási kérelmét, majd az értékbecslést követően az Önkormányzat a kérelmezőnek értékesítte a Várdomb utcai parkban elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú ingatlant,
– hozzájárult az Önkormányzati Konyha épület rendezvények céljára történő kiadásához
– ezúttal is támogatta az anyagi forrás biztosítását a Kertbarát Körrel közösen szervezett „Ültess fát, életfát!” akció keretében facsemeték beszerzéséhez, melyet a 2021. évben született gyermekek részére az igénylés alapján juttatott el a Kertbarát Kör
– határozott arról, hogy nem járul hozzá egy Dunaszentgyörgy község határában elhelyezkedő – mezőgazdasági művelés alatt álló, magántulajdonban lévő – ingatlan bányatelekké átminősítéséhez, tehát településrendezés e tekintetben nem valósult meg,
– hozzájárult a Rákóczi Ferenc utcában épülő munkásszálló előtti szervizút kialakításához,
– egyeztette a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás által megküldött megállapodás tartalmát,
– elfogadta a megvalósult, illetve folyamatban lévő pályázatokról szóló polgármesteri tájékoztatót (melyekről egész évben folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a Szentgyörgyi Hírhozóban és a dunanszentgyorgy.hu honlapon),
– döntött a Rózsa utca 13. szám alatti önkormányzati ingatlan értékbecsléséről, majd értékesítésének meghirdetéséről,
– határozott egy novemberi időpontban megrendezésre kerülő falugyűlés, közmeghallgatás, illetve a Paks2 létesítésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezéséről, mely eseményt végül a járványügyi helyzetre való tekintettel későbbi időpontra elhalasztotta,
– az önkormányzati szervezést és megvalósítást követően kiértékelte a Falunap – Szüreti felvonulással elnevezésű, településszintű rendezvényt, amelyen – a korábbi évekhez hasonlóan – Gelence és Tornyos testvértelepüléseink küldöttségeit is vendégül láttuk. Majd megállapította, hogy a programok a tervezettek szerint zajlottak, és az e célra elkülönített költségvetés keretein belül sikerült megvalósítani a rendezvényt.
– megvalósítandó tervei közé felvette egy településszintű nyugdíjas program szervezését az Együttműködési Bizottság koordinálásában, melyre – a járványügyi helyzet függvényében -, de reményeink szerint tavasszal sor kerülhet,
– a 2022. tavaszi tervek közé sorolta be a Várdomb fenti részén facsemeték ültetését, melyet a helyi civil szervezetek bevonásával tervez végrehajtani,
– elfogadta a Szociális Bizottság karácsonyi csomagok adományozásáról szóló előterjesztését, melynek értelmében, hagyományosan településünk lakói közül a 80 év feletti idősek és a helyi nevelési és oktatási intézménybe járó, továbbá – 2021-ben először – a dunaszentgyörgyön élő 0-3 éves korú gyermekek is részesülhettek az ajándékcsomagokból,
– helyet adott – mint minden évben – a BURSA pályázat kihirdetésének.

Az évközbeni döntések jelentős része különbőző pályázatok benyújtására vonatkozott, melyekről szintén szeretnék összefoglalóan is beszámolni Önöknek.
Három olyan fejlesztésünk is van (előbbi saját, második pályázati forrásból, harmadik adomány révén), és a közelmúltban valósult meg, amelynek alapötlete, illetve a pályázat benyújtása még a korábbi Képviselő-testület tevékenységéhez köthető, ezek az utcanévtáblák kihelyezése, illetve a ravatalozó épületének felújítása és a kültéri fittneszpark létesítése.
Ezek mellett a 2020-2021. év során végrehajtott fejlesztések, melyek egy része saját önkormányzati forrásból, más része a Magyar Falu Program, a Belügyminisztérium, illetve a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázati forrásaiból valósulhatott meg, felsorolásszerűen a következők:
– trianoni emlékhely kialakítása
– kupakgyűjtő elkészítése és kihelyezése
– konditerem felújítása
– Polgármesteri Hivatal részleges belső felújítása (díszterem, polgármesteri iroda)
– Várdomb utcai parkoló létesítése
– II. sz. Óvoda és általános iskola előtti közösségi tér kialakítása, ugyanitt a bagoly szoborcsoport felállítása
– a ravatalozó épület melletti kis épület szigetelése, tatarozása
– az Önkormányzati Konyha ebédlőjének és annak előterének felújítása
– az I. sz. Óvoda külső szigetelése
– a II. sz. Óvoda külső és belső felújítása
– Dózsa György utca járdafelújítás,
– elektromos teherszállító eszköz beszerzése
– karbantartási eszközök beszerzése
– napelemek elhelyezése az önkormányzati épületek tetejére
– Várdomb utcai (az óvoda, az iskola, illetve házi orvosi rendelő előtti) járdaszakaszok burkolatfelújítása
– települési kamerarendszer teljesmértékű korszerűsítése
– a II. sz. Óvoda és az Általános iskola kerítésének felújítása, festése a ROSZATOM közreműködésével, önkéntesek részvételével

Az új évet is nagy lendülettel kezdtük, a Képviselő-testület megtartotta első rendes, majd első rendkívüli ülését is, melyek napirendi pontjai között szerepelt a 2022. évben fejlesztésre váró területek témaköreinek egyeztetése is. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha azt nézzük, mennyi mindent sikerült a 2020-2021. években fejleszteni, de még jócskán van ötletünk és tervünk további településfejlesztések tekintetében is.
A Képviselő-testület tagjai, mondhatni, szinte teljes egyetértésben a belterületi utak és járdák felújítását jelölték meg az első helyen 2022-ben. Ezek mellett nagyon fontosnak tartjuk, és szintén fogunk pályázatot benyújtani kétcsoportos bölcsőde épület létesítésére, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására/megújítására, valamint a sportpályán lévő toalett felújítására és a Várdomb parkban, illetve játszótéren megvalósítandó közösségi tér kialakítására is.

Már az év legelején, két alkalommal is szükség volt az Önkormányzat rendkívüli anyagi támogatásának eszközölésére is, előbb haláleset miatti tragédia kapcsán, utóbb családi házban keletkezett tűz okozta károk enyhítésének céljából.
Az Önkormányzat segítségére – lehetőségeinkhez mérten – számíthat a lakosság, de nagyon bízunk abban, hogy az év további részében jó dolgok történnek, és inkább örömteli lesz a támogatásunk!

Megtisztelő figyelmüket megköszönve,
Mindenkinek egészségben gazdag, sikeres évet kívánok az együttműködés jegyében magam és Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata nevében!

Dunaszentgyörgy, 2022. január 19.

Kirnyákné Balogh Mária
polgármester
Megszakítás