TESTÜLETI GYŰLÉS ÁPRILIS 28-án

Csütörtökön, április 28-án délután 16 órára ülést hívott össze Dunaszentgyörgy polgármestere az önkormányzati hivatal tanácstermébe. A tervezett napirendi pontok a következők:

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának ismertetése

2. A Paksi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

3. A TEIT által a nukleáris pénzügyi alapból kapott támogatás felhasználásáról szóló döntés

4. A Dunaszentgyörgyi Ezredéves kert- és Borkultúra Kör kérelmének megtárgyalása

5. A MÁK ellenőrzésről tájékoztató.

6. Egyebek

Megszakítás