3D szeizmikus mérések Bács-Kiskun és Tolna megyében

Az MVM Paks II. Zrt. megbízásából, az új atomerőművi blokkok létesítéséhez, majdani biztonságos működésének szavatolásához szükséges telephely-vizsgálati program keretében augusztus 15-től 3D szeizmikus méréseket végeznek a Kalocsai, a Paksi és a Tolnai Járás több településén, mindösszesen 294 négyzetkilométeres területen.

A geofizikai mérések előkészítése augusztus 1-jével kezdődött a Bács-Kiskun megyei Dunapataj, Dunaszentbenedek, Foktő, Géderlak, Kalocsa, Ordas és Uszód térségében, majd augusztus 15-től a Tolna megyei Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Paks, Pusztahencse, Tengelic és Fadd térségében folytatódik, összesen mintegy 294 négyzetkilométeres területen. A munkálatokat az MVM Paks II. Zrt. megbízásából a lengyel Geofyzika Torun S. A. és magyar alvállalkozója, a TDE Services Kft. végzi. A kutatásokat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Pécsi Bányakapitányság útján engedélyezte, a kivitelezési munkák a kutatási engedélyben foglalt hatósági, szakhatósági kikötések, korlátozások figyelembe vételével megkezdődtek. A vizsgálatok a Paksi Atomerőmű telephelyén létesíteni tervezett két új atomerőművi blokk telephelyvizsgálatához szükségesek, ezek a mérések és az előkészítés további lépései alapozzák meg az új termelőegységek hosszú távú biztonságos működését.

Az új atomerőművi blokkok létesítését megelőző feladatok szerves részét képezi a telephely-vizsgálat és értékelés, amelynek célja a telephely alkalmasságát potenciálisan kizáró természeti és emberi tevékenységből eredő veszélyek feltárása, azon veszélyek és körülmények meghatározása, amelyeket az új atomerőművi blokkok tervezésénél és biztonságának elemzésénél figyelembe kell venni. A földrengés-veszély meghatározásának alapfeltétele a földkéreg ismerete, ezt szolgálják a 3D szeizmikus mérések.

A 3D szeizmikus mérések során geodéziai pontokat tűznek ki, érzékelő kábeleket és rezgésérzékelőket (geofonokat) helyeznek ki a talajra, majd mesterségesen – úgynevezett önjáró vibrátor járművekkel, illetve néhány lakott területen kívüli vizsgálati ponton kis mélységben elhelyezett, kis mennyiségű robbanóanyaggal mesterségesen rezgéseket keltenek. A rezgéshullámok a mélyből visszaverődve értékes információkat szolgáltatnak a talaj és a mély kőzetek rétegtani, illetve tektonikai viszonyairól.

A mérési program első szakasza, vagyis a rezgésérzékelők és vezetékeik telepítése során a vizsgálati területet részlegesen, 2 méter széles sávban meg kell tisztítani a magas növésű mezőgazdasági kultúráktól, így például a napraforgótól és a kukoricától. Az érintett területek tulajdonosait erről előzetesen tájékoztatták. A geodéta szakértők mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük a természetes és épített környezetre, az ingatlanokra a lehető legkisebb hatással legyen. Amennyiben mégis kár keletkezne egy ingatlanban, a kivitelező társaság azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően felméri és a tulajdonost 30 napon belül kártalanítja. A kártérítésért az MVM Paks II. Zrt. teljes egészében helyt áll, az esetleges kifizetésekre tartalékot képzett.

Társaságunk vezetői minden érintett településen lakossági tájékozatót is tartanak az alábbi időpontokban:

 

Település Dátum, időpont
Kalocsa 2014. augusztus 11. 17:00
Dunapataj 2014. augusztus 11. 19:00
Madocsa 2014. augusztus 12. 17:00
Ordas 2014. augusztus 12. 19:00
Géderlak 2014. augusztus 13. 17:00
Dunaszentbenedek 2014. augusztus 13. 19:00
Uszód 2014. augusztus 14. 17:00
Foktő 2014. augusztus 14. 19:00
Paks 2014. augusztus 25. 17:00
Pusztahencse 2014. augusztus 25. 19:00
Dunaszentgyörgy 2014. augusztus 26. 17:00
Tengelic 2014. augusztus 26. 19:00
Fadd 2014. augusztus 27. 17:00
Gerjen 2014. augusztus 27. 19:00

 

A kutatással kapcsolatban készült tájékoztató kiadvány elektronikus változata itt tekinthető meg.

Ingyenesen hívható zöld számunkon (06-80/629-922) minden érdeklődő választ kaphat a kutatással kapcsolatos kérdéseire, észrevételeire.

 

Mittler István
kommunikációs osztályvezető
MVM Paks II. Zrt.

Megszakítás